Juist in een crisis kan je leren en groeien – Les 3: Het gaat om mensen

Lees verder
Geplaatst op in

We beseffen allemaal dat een crisis geen leuke tijd is en zien vaak alleen de negatieve gevolgen naar voren komen in de media. Wat als je dat omdraait en kijkt naar de positieve kanten? Wat kan jij als organisatie leren uit deze coronacrisis? Om er eigenlijk nog veel beter uit te komen! 

Er was een acute crisissituatie en de overheid moest hier snel in handelen zonder dat alle informatie beschikbaar is. Dit is als sturen in de mist en daarbij ga je altijd op zoek naar houvast. Ook organisaties moeten zich aanpassen en dat vraagt om een gedragsverandering van de medewerkers. Zowel gedurende de crisis, als nu bij de weg naar het nieuwe normaal.

Wat kan het bedrijfsleven leren van het handelen van de overheid ten tijde van de corona pandemie? Wat kan je leren rondom het inzetten van het gebruik van data? Wat kan je leren rondom perspectief? In deze reeks benoemen wij verschillende lessen die geleerd kunnen worden uit deze lastige tijd en de overheidsaanpak van corona.

Les 3: Het gaat om mensen

De coronacrisis heeft de digitalisering in de wereld versneld. Online werken werd plotseling een groot deel van ons leven, denk aan online vergaderingen tijdens het thuiswerken, online onderwijs bij de jeugd en zelfs online congressen. Techniek is hierbij van essentieel belang en daarbij trekken veel mensen de conclusie dat innovatie in techniek ons verder gaat brengen. Er wordt zelfs gesproken over een vierde industriële revolutie waar de platformeconomie, AI, Robotisering en IoT een centrale rol spelen. Maar is dat echt zo? Is de ontwikkeling van techniek het meest van belang in deze tijd? 

Naast deze ontwikkeling in de crisis is ook iets anders pijnlijk duidelijk geworden. Maatregelen waren meer dan nodig om de ziekenhuizen en IC’s zo min mogelijk te belasten. Want de kans bestond dat we anders in ‘het zwarte scenario’ terecht zouden komen, waarbij niet iedereen die het nodig heeft behandeld kan worden. De eerste gedachte die hierbij opkomt is: opschalen!

‘Is de ontwikkeling van techniek het meest van belang in deze tijd?’

Gaat het over componenten of over de mens?

Er wordt veel gecommuniceerd over het gebrek aan IC bedden. Dan ligt de oplossing voor de hand, het vergroten van ruimte door het vermeerderen van de bedden. Er werd creatief meegedacht: de evenementlocaties staan leeg, kunnen we daar geen bedden neerzetten? Philips levert apparatuur, een Nederlands bedrijf dus dat moest ook wel goedkomen. En hoe kon het toch dat er bij de 2e golf nog steeds geen grotere capaciteit was?

Hoewel er vooral gesproken werd over het aantal IC bedden, ging het helemaal niet om de fysieke componenten. Het was juist het gebrek van gekwalificeerde mensen aan die bedden die het opschalen onmogelijk maakte. Zo zie je maar dat ook in deze tijd, waarin technologische ontwikkelingen zich snel opvolgen, het investeren in De Mens in de organisatie van essentieel belang blijft. Zonder mensen ben je nergens als organisatie. 

Een belangrijke les is dus dat het belang van de mens niet uit het oog verloren mag raken. Vergeet niet om genoeg aandacht te geven en in gesprek te blijven, juist in moeilijke tijden als deze. Zorg altijd dat je voldoende gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers hebt om in tijden van crisis, maar ook daarbuiten, wendbaar te blijven en te kunnen leveren wat gevraagd wordt. Zorg dat jouw medewerkers tevreden zijn, want mensen maken het verschil.

‘Zonder mensen ben je nergens als organisatie.’

Hoe pak je dit aan in jouw organisatie?

Zorg dus dat je de mens niet verliest! Analyseer verzuim en verloop en kijk hoe je uitval kan voorkomen en talent kan behouden. Zo gebruik je data om de juiste interventies te bepalen. Motiveer medewerkers om het beste uit zichzelf te halen. En kijk naar de mens achter de medewerker om écht te verbinden en betrokken en bevlogen medewerkers te cultiveren.

Heb jij al concrete vragen gesteld hoe het gaat met jouw mensen en geprobeerd ze écht te begrijpen? Vaak worden aannames gedaan over wat medewerkers vinden of nodig hebben, maar die kloppen niet altijd. Kijk voor meer tips naar de download over inzetbaarheid!

Heb jij de vorige Coronalessen gemist?

Coronales 1: Sturen op cijfers

Coronales 2: Communicatie

 

Deel dit bericht
Nicolette Zebala

Ben jij benieuwd wat we kunnen betekenen voor jou? Neem contact op met Nicolette!