Juist in een crisis kan je leren en groeien – Les 1: Sturen op cijfers

Lees verder
Geplaatst op in

We beseffen allemaal dat een crisis geen leuke tijd is en zien vaak alleen de negatieve gevolgen naar voren komen in de media. Wat als je dat omdraait en kijkt naar de positieve kanten? Wat kan jij als organisatie leren uit deze coronacrisis? Om er eigenlijk nog veel beter uit te komen! 

Er was een acute crisissituatie en de overheid moest hier snel in handelen zonder dat alle informatie beschikbaar is. Dit is als sturen in de mist en daarbij ga je altijd op zoek naar houvast. Ook organisaties moeten zich aanpassen en dat vraagt om een gedragsverandering van de medewerkers. Zowel gedurende de crisis, als nu bij de weg naar het nieuwe normaal.

Wat kan het bedrijfsleven leren van het handelen van de overheid ten tijde van de corona pandemie? Wat kan je leren rondom het inzetten van het gebruik van data? Wat kan je leren rondom perspectief? In deze reeks benoemen wij verschillende lessen die geleerd kunnen worden uit deze lastige tijd en de overheidsaanpak van corona.

Les 1: Sturen op cijfers

In de coronacrisis gaat het heel veel over cijfers, denk aan het aantal besmettingen, het percentage positieve testen, sterfgevallen, ziekenhuis bezetting, aantal mensen ingeënt, etc. etc. De overheid gebruikt deze cijfers om het beleid te bepalen, de data geven houvast. Daarom is er een coronadashboard gemaakt door de overheid die ook publiek beschikbaar is, zo geeft het input voor de overheid maar helpt het ook in draagvlak voor het beleid.

Hoe zit dat in jouw organisatie? Op welke cijfers baseren jullie het beleid? Hoe ziet het “corona dashboard” van jouw organisatie eruit?

Kijk je achteruit of vooruit? 

Met bepaalde getallen kun je de huidige situatie goed in kaart brengen, maar het is nog interessanter om met modellen naar de toekomst te kijken. Zo’n getal geeft heel veel informatie en is waardevol als je beleid moet bepalen. Het R-getal is hier een mooi voorbeeld van, is deze (ruim) boven de 1, dan kan je rekenen op een toename van het aantal besmettingen (en dus ziekenhuisopnames).

In een organisatie is het ook interessant om naar dit soort indicatoren op zoek te gaan. Commercieel kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar het aantal leads en de gemiddelde conversie om orders in de toekomst te voorspellen. Of op HR-gebied kan je op basis van gemiddeld verloop en natuurlijk verloop voorspellen hoeveel mensen je moet werven in de toekomst.

Van kengetallen naar stuurgetallen

De cijfers op het coronadashboard zeggen al veel, maar om ze echt te begrijpen is context nodig. Het aantal ziekenhuisopnames op een dag, is dat nou veel of weinig? Wat kunnen ziekenhuizen aan? De overheid heeft dit gedaan door signaalwaardes toe te voegen aan het dashboard, zo zie je snel of een waarde goed of fout is. Boven de 40 opnames maken we ons zorgen in het ziekenhuis, zie hieronder een voorbeeld van de signaalwaarde van ziekenhuisopnames. 

In organisaties kan je signaalwaarden bepalen aan de hand van historische gegevens, doelstellingen of benchmarks.

Koppel beleid aan ken- en stuurgetallen

Naast het dashboard heeft de overheid ook een routekaart ontwikkeld. Hierin is duidelijk welke maatregelen er bij welke signaal en drempelwaarden te verwachten zijn. 

In een organisatie kan je bijvoorbeeld denken aan een opfriscursus verzuimmanagement voor leidinggevenden zodra het verzuimpercentage weer boven een bepaalde waarde komt, of een employer branding campagne zodra het aantal vacatures hoger is dan X. Hier hoef je dan niet over te vergaderen, overleggen of afstemmen, je bepaalt de signalen en acties en vervolgens is het een kwestie van doen!

Maatwerk

Nederland is groot en divers en ook qua besmettingen liep het niet altijd gelijk op. Als er 1 regio in het rood staat hoeft niet direct het hele land in lockdown, maar probeer je dat eerst in die regio aan te pakken. Dit geldt ook in organisaties, hier zijn vaak ook veel verschillen tussen afdelingen, functiegroepen, etc.. Het is daarom van belang om maatwerk toe te passen en onderscheid te maken tussen deze groepen.

Zo zie je dat je met behulp van data ook in de onzekerheid van een crisis toch houvast krijgt om een beleid te maken. En daarom is een belangrijke les van deze tijd dat data enorm kan helpen bij het maken van beleid en bepalen van de richting. Dus stel jezelf de vragen: Welke data is er in jouw organisatie beschikbaar? Wat zeggen deze cijfers en welke actie onderneem je? Wat zijn bij ons signaalwaarden waar actie op genomen moet worden? 

 
Deel dit bericht
Nicolette Zebala

Ben jij benieuwd wat we kunnen betekenen voor jou? Neem contact op met Nicolette!