Sturen op bevlogenheid en rendement: Bevlogenheidsignalen

Lees verder
Geplaatst op in

Op basis van onze ervaring en de ontwikkelingen in de wetenschap weten wij dat bevlogenheid leidt tot gelukkige medewerkers, minder verzuim en meer rendement. Om te kunnen sturen op bevlogenheid is het essentieel om de bevlogenheid van je medewerkers te meten en continu te monitoren. Met dit doel ontwikkelde Sven Rickli in 2015 de 3 bevlogenheidsignalen. Praktijkervaringen en onderzoeken laten zien dat risico’s op het verliezen van menselijk kapitaal en daarmee dus ook financieel kapitaal significant verkleind worden, wanneer de bevlogenheidsignalen continu ingezet worden.  

Bevlogenheid

Wij hebben bevlogenheid als volgt gedefinieerd: ‘De band met de organisatie, de mate van energie, enthousiasme en inspiratie voor het werk’. Bevlogen medewerkers zijn vaker trots op de organisatie en blijven langer bij de organisatie werkzaam. Daarnaast zitten zij vaker in een flow, zijn krachtiger, hebben een hoge energie en zijn passievol. Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken en onze praktijkervaring komt naar voren dat bevlogenheid een sterke voorspeller is van medewerkersgeluk, minder verzuim en productiviteit. Lees meer hierover in ons artikel: Bevlogen medewerkers leiden tot meer rendement! Omdat de bevlogenheid van medewerkers voor een deel afhankelijk is van de leidinggevenden en de cultuur van de organisatie, is het mogelijk de bevlogenheid van medewerkers te beïnvloeden en dus te sturen op bevlogenheid.

3 Bevlogenheidsignalen

Sturen op bevlogenheid betekent het in kaart brengen van de bevlogenheid van je medewerkers en op basis van deze informatie acties ondernemen om medewerkers te faciliteiten en stimuleren. Sven Rickli ontwikkelde de 3 signaleringsvragen van bevlogenheid met als doel de bevlogenheid van medewerkers of collega’s te kunnen meten en monitoren. De bevlogenheidsignalen zijn toetsmomenten voor leidinggevenden of collega’s om veranderingen in bevlogenheid te herkennen en zo nodig hierop te kunnen interveniëren. De vragen hebben als doel om de bevlogenheid in kaart te brengen en risico’s te detecteren. Vervolgens geven de signalen aanleiding om een dialoog te starten tussen leidinggevenden en medewerkers. De eenvoudige en effectieve bevlogenheidsignalen zijn als volgt geformuleerd:

Ik heb zin in in het werk
Ik heb plezier op het werk
Ik ga voldaan van het werk

Zin in werk

Het wel of geen zin hebben in werk is een belangrijke voorspeller voor bevlogenheid, werkstress en ervaren werkdruk. Een goed moment om deze vraag te stellen aan medewerkers is voor de start van de werkdag. Zit de medewerker te springen om aan het werk te gaan of ziet de medewerker op tegen bepaalde taken die op zijn lijstje staan? Door de vraag te stellen of de medewerker zin heeft in het werk kan de dialoog gestart worden over bijvoorbeeld mogelijke stressoren op het werk of taken waar de medewerker tegenop ziet. De vraag kan ook een start zijn van het dialoog over taken waar de medewerker zin in heeft of doelen die de medewerkers voor zichzelf stelt op deze dag. De leidinggevende kan gelijk actie ondernemen indien nodig en de medewerker stimuleren of faciliteren.

Plezier op werk

Een tweede belangrijke voorspeller van bevlogenheid is plezier hebben op het werk. Zit een medewerker in de flow, wordt hij blij van zijn taken en/of vergeet hij de tijd wanneer hij bezig is? Een goed moment om deze vraag te stellen aan medewerkers is gedurende de dag wanneer een medewerker bezig is met zijn werktaken. Door de vraag te stellen of de medewerker plezier heeft in zijn taak kan de dialoog gestart worden over bijvoorbeeld de krachten en expertise van de medewerkers of juist de twijfel of een medewerker wel op de juiste plek zit. Een medewerker die plezier ervaart zit goed in zijn vel, is enthousiast en heeft de energie die nodig is om het werk goed te kunnen uitoefenen.

Voldaan na werk

Een derde belangrijke voorspeller van bevlogenheid is de voldoening die de medewerker heeft na het werk. Ziet de medewerker zijn werk als betekenisvol en zijn de doelen gehaald die de medewerker in gedachte had? Een goed moment om deze vraag te stellen aan medewerkers is aan het einde van de werkdag, bijvoorbeeld wanneer de medewerker naar huis gaat. Een niet voldaan gevoel kan als gevolg hebben dat de medewerker een negatief gevoel mee naar huis neemt en de volgende dag met minder zin de werkdag start. Door de vraag te stellen of de medewerker voldaan naar huis gaat kan de dialoog gestart worden over bijvoorbeeld timemanagement van de medewerker wanneer taken structureel niet af komen. Daarnaast is dit een uitermate geschikt moment om waardering te uiten en complimenten te geven over de werkzaamheden van de medewerker.

Illustratie: Jongens van de Tekeningen

Toepassing van de 3 bevlogenheidsignalen

De signaleringsvragen kunnen informeel ingezet worden door bijv. micro-interviews door leidinggevenden. Dit zijn toevallige ontmoetingen bij de ingang, het koffieautomaat of op de parkeerplaats. Uiteraard kan het ook door middel van een online vragenlijst in de vorm van een continu medewerkersonderzoek. Tegenwoordig wordt ook vaak mail of WhatsApp gebruikt om de bevlogenheidsignalen op te halen. Een voordeel van het gebruik als micro-interview is de persoonlijke aandacht die je als leidinggevende aan een medewerker geeft en de mogelijkheid om direct de verdieping in te gaan. Persoonlijke aandacht van de leidinggevende is uitermate belangrijk voor de tevredenheid, bevlogenheid en geluk van de medewerkers. De 3 bevlogenheidsignalen zijn dus ook een middel om managers concrete handvaten te geven en mensgericht leiderschap te tonen.

De frequentie van het uitvragen van deze bevlogenheidsignalen is naar eigen inzicht. Echter, om effectief te kunnen sturen op bevlogenheid is het minimaal 1x per maand nodig om alle drie de bevlogenheidsignalen af te nemen bij een medewerker. Structureel stilstaan is namelijk de beste vooruitgang. Regelmatig reflecteren zorgt ervoor dat je gezamenlijk kunt bepalen of de richting waarin gewerkt wordt nog juist is. Want je kunt namelijk heel hard rennen, maar als het de verkeerde kant op is heb je er nog weinig aan. Daarnaast biedt het je inzichten of je daadwerkelijk wel gelukkig wordt van de reis. Zo niet, dan geeft het je direct mogelijkheden om bij te sturen. Zo kun je altijd optimaal gebruik maken van het menselijk kapitaal in de organisatie. Hierdoor beperk je risico’s op bijvoorbeeld ongewenst verloop en verzuim. Daarnaast verhoogt het de productiviteit van medewerkers, waardoor het financieel kapitaal in de organisatie behouden of zelfs vergroot kan worden. De vragen hebben dus een cruciale signaleringsfunctie om veranderingen in bevlogenheid te herkennen en indien nodig direct actie te ondernemen. Wanneer alle drie de vragen onvoldoende zijn kan dit namelijk leiden tot of een burn-out of bore-out bij medewerkers. Met behulp van de 3 bevlogenheidsignalen (Rickli, 2015) leer je de medewerker beter kennen, leer je waar de krachten van je medewerker liggen, leer je te herkennen welke factoren de medewerker stress geven en welke factoren de medewerker energie geven. Ofwel, je weet waar de medewerker gelukkig van wordt en of hij goed presteert, zodat je daar gericht op kan sturen.

Wil je ook sturen op bevlogenheid en rendement? Neem dan contact met ons op!  

Meer weten over bevlogenheid? Lees meer over dit onderwerp op ons blog.

10 redenen om te sturen op bevlogenheid

Bevlogen medewerkers zorgen voor meer rendement!

Deel dit bericht
Sanne Boertien

Ben jij benieuwd wat we kunnen betekenen voor jou? Neem contact op met Sanne!