Ongewenst uitval aangepakt met People Management – een voorbeeld uit de praktijk

Lees verder
Geplaatst op in

In vele organisaties is het verliezen van mensen een groot probleem; de verzuim- en verloopcijfers zijn vele malen hoger dan gewenst. Het effectief en duurzaam aanpakken van ongewenst uitval is een grote uitdaging van vele organisaties. Het is essentieel om heel goed te begrijpen waar de oorzaken, pijnpunten en behoeften liggen om vervolgens te kunnen bepalen wat er nodig is om de bevlogen inzetbaarheid te verhogen en uitval te verlagen. Met People Analytics worden de pijnpunten en behoeften van de organisatie in kaart gebracht. Vervolgens helpt People Management bij het vertalen van deze inzichten naar een concreet plan en een programmatische implementatie, om zo duurzaam effect te creëren. De sleutel ligt in gedragsverandering en het is zeer lastig gebleken om als organisatie dit zelf effectief aan te pakken. Een beetje hulp is dus best fijn!  

Ongewenst uitval duurzaam aanpakken

Vrijwel elke organisatie is tegenwoordig – gelukkig – zelf actief bezig met het duurzaam verbeteren van verzuim en ongewenst verloop. Ondanks alle inspanningen is er echter vaak maar weinig resultaat te zien. Hoe komt dit? Wat we zien is dat de meeste organisaties wel preventief allerlei initiatieven aanbieden, zoals yogaklasjes, online trainingen of een wandelcompetitie, bedankjes sturen en diverse team-activiteiten organiseren om het geluk, de gezondheid en betrokkenheid hoog te houden. Er wordt niet vaak echt ingezoomd op de daadwerkelijke pijnpunten en behoeften van de medewerkers en vanuit daar geacteerd.

Het is bewezen dat er grote verschillen zijn in verzuim, verloop en andere belangrijke pijlers tussen medewerkers die bevlogen inzetbaar zijn en medewerkers die niet bevlogen inzetbaar zijn (Gallup, 2012). Maar waar zitten de precieze pijnpunten? Aan welke knoppen moet gedraaid worden om de bevlogen inzetbaarheid te vergroten? En hoe vertaal je dit dan in een integrale aanpak met de juiste interventies om echt duurzaam effect te creëren?

,,Ondanks alle inspanningen is er vaak maar weinig resultaat te zien”

De pijnpunten worden door People Analytics inzichtelijk gemaakt, door bijvoorbeeld onze bevlogenheidsmeter. People Management helpt vervolgens de organisatie om de vertaalslag te maken naar een integrale aanpak en deze duurzaam te implementeren. Hoe doen we dat? 

Een voorbeeld uit de praktijk

Bij een zorginstelling, waar Nolost al een aantal jaren mee samenwerkt, was ook sprake van ongewenst uitval. Er heerste collectieve overbelasting en onderbezetting. Om te onderzoeken waar dit probleem vandaan kwam, zijn we begonnen met de bevlogenheidsmeter en een opvolgend behoefteonderzoek. Deze onderzoeken geven inzicht in hoe bevlogen de medewerkers zijn, de oorzaken van lagere bevlogenheid en de behoeften van de medewerkers. Uit de resultaten bij de zorginstelling kwam onder andere naar voren dat medewerkers wel plezier ervaren en betrokken zijn in het werk, maar aan het einde van de dag nog maar weinig energie over hebben. Medewerkers gaven aan dat ze het fijn vinden om ondersteund te worden in mentale en fysieke gezondheid. Een belangrijk thema bij deze zorginstelling bleek ‘stress en druk’. Er was behoefte aan ontspanning en ondersteuning in mindset en eigen regie. Een interessant gegeven was dat deze behoeften voor bijna alle medewerkers gelde. 

Samen in het projectteam

Nadat de pijnpunten en behoeften onderzocht waren, hielp People Management de organisatie met het maken van de vertaalslag naar een concreet programma en implementatieplan. Er werd een intern projectteam opgezet om een inzetbaarheidsprogramma op te zetten en te coördineren. Hier maakten People Management consultants ook deel van uit. Onder anderen om te adviseren vanuit expertise op het gebied van organisatiepsychologie en programmamanagement. Daarnaast ook om het projectteam te ontzorgen. 

Als eerste stap hebben we in het projectteam met elkaar de visie op inzetbaarheid, een concrete naamgeving en bijbehorende kernboodschap (om te communiceren naar de organisatie) bedacht en uitgewerkt. Op basis van de behoeften deden wij een voorstel voor het eerste jaarprogramma. Over dit voorstel werd samen met het projectteam overlegd en nagedacht. Het programma bij deze zorginstelling bestond uit verschillende interventies rondom de thema’s ‘stress en druk’, ‘mindset’, ‘ontspanning’ en ‘eigen regie’. Hierbij werden lezingen, workshops, individuele oefeningen, activatiekaartjes, tools voor leidinggevenden en korte ervaringsmomenten (zoals een stoelmassage) in gezet. 

Per thema keken we eerst welk aanbod al aanwezig was in de organisatie. Is dit op een goede manier beschreven? Welke vorm heeft het? Is het een kwestie van het bestaande aanbod onder de aandacht brengen of mist er wat? Voor sommige thema’s bleek er meer aanbod nodig, hiervoor werden vanuit uit ons interne en externe netwerk experts gevraagd. Bij elke aanbieder zorgden we ervoor dat het aanbod gestoeld was op bewustwording en beïnvloeding van gedrag, zodat medewerkers er echt mee aan de slag konden gaan. 

,,Maar vooral: hoe zorgen we ervoor dat mensen het aanbod gaan gebruiken?”

De grootste uitdaging was vervolgens de gedragsactivatie. Hoe zorgen we ervoor dat we het aanbod kenbaar maken, maar vooral: hoe zorgen we ervoor dat mensen het aanbod gaan gebruiken?

Over het algemeen hebben medewerkers in zorginstellingen het vaak druk, vinden het lastig prioriteit aan zichzelf te geven en hebben weinig tijd om sessies bij te wonen. Het moet voor hen kort en krachtig zijn. Welke vormen en welk kanalen passen daarbij? We kozen ervoor om de thema’s een voor een onder de aandacht te brengen door verschillende aansprekende communicatievormen en -kanalen te gebruiken. 

Mensgericht leiderschap is een zeer belangrijke sleutel in het vergroten van de bevlogen inzetbaarheid. Met ervaringsoefeningen, gesprekken over gewenst gedrag en dilemma’s. Ook lieten we de leiders het inzetbaarheidsprogramma ervaren om zo mensgericht leiderschap te doorleven. 

Waar heeft People Management aan bijgedragen?

Aan het eind van het jaar waren de resultaten goed terug te zien. Alle interventies hebben een positieve draai gegeven aan de organisatie en dit is terug te zien in de cijfers van ongewenst uitval. Het verzuimpercentage is continue dalende, zelfs in tijden van corona. Minder mensen melden zich ziek. Daarnaast is het verloop percentage ruim gedaald en dit percentage is nog steeds dalend. Bijna 90% van alle medewerkers voelt zich betrokken en heeft plezier in het werk, een enorm hoge score in de pittige coronatijd. Dit zijn hele mooie cijfers en verbeteringen en laat de kracht van People Management goed zien.

,,Het verzuimpercentage is verlaagd, zelfs in tijden van corona.’’ 

Elke organisatie is anders en daarbij worden problemen op verschillende manieren aangepakt. Met People Management kom je er precies achter wat jouw organisatie nodig heeft.

Wil jij de zes sleutels voor inzetbaarheid en herstel?

Volg de zes sleutels om te verhogen, want mogelijk kan jouw organisatie hier wat uit halen en heb jij de oplossing in handen!

Deel dit bericht
Nicolette Zebala

Ben jij benieuwd wat we kunnen betekenen voor jou? Neem contact op met Nicolette!