Het streven naar toenemend werkgeluk gedurende de dag

Lees verder
Geplaatst op in

Een dag vol werkgeluk bestaat uit: met zin naar je werk gaan, plezier op je werk hebben en voldaan weer naar huis gaan, zoals in het vorige artikel besproken is. Het zou geweldig zijn als elk mens dit dagelijks ervaart, want dat draagt in positieve mate bij aan de bevlogenheid van medewerkers. Naast vele voordelen voor de organisatie, zoals minder verzuim en verloop, heeft het ook veel voordelen voor mensen zelf. Denk aan het algemene gevoel van tevredenheid en vreugde in het leven. 

In een ideale wereld zouden alle medewerkers dagelijks werkgeluk ervaren, maar uit onderzoek van ons blijkt dat lang niet iedereen dat ervaart. Slechts 52% geeft aan over het algemeen met zin naar het werk te gaan. 46% geeft aan dagelijks plezier te hebben op het werk en slechts 40% gaat over het algemeen met een voldaan gevoel naar huis.

Wat valt op?

Er zijn twee aspecten die hierbij opvallen:

  1. Ongeveer de helft van de mensen uit ons onderzoek ervaart geen werkgeluk op dagelijkse basis.
  2. Gedurende de dag neemt het percentage mensen wat werkgeluk ervaart af. Er is dus sprake van een neerwaartse spiraal.

Het is belangrijk om bovenstaande opvallendheden genuanceerd te bekijken. Het is namelijk niet zo dat de helft van de mensen uit ons onderzoek nooit plezier ervaart of altijd onvoldaan thuiskomt. Een groot deel komt namelijk wel geregeld (minimaal eens per week) voldaan naar huis. Een ander deel zal zeggen dat ze niet dagelijks plezier hebben op het werk, maar dat dat niet betekent dat ze zich slecht voelen wanneer ze aan het werk zijn. Deze nuancering is belangrijk, maar neemt niet weg dat we er bij Nolost naar streven om zoveel mogelijk mensen dagelijks werkgeluk te laten ervaren. Daarnaast streven we ernaar om de negatieve spiraal om te zetten naar een positieve spiraal. Hoe mooi zou het zijn als het werk positief bijdraagt aan de gemoedstoestand van mensen gedurende de dag. Dat het werk zorgt voor een positieve oppepper, waardoor de uitdagingen buiten het werk om ook beter te lijf kunnen worden gegaan.

”Hoe mooi zou het zijn als je werk zorgt voor een positieve oppepper?”

Een kans voor iedereen

Het verhogen van werkgeluk is een kans voor iedereen. Binnen vrijwel elke organisatie zijn er mensen die een mindere mate werkgeluk ervaren of waarvan het werkgeluk weglekt gedurende de dag. Dit is voor veel organisaties geen nieuwe informatie. Toch wordt hier niet altijd iets mee gedaan. Vaak worden andere uitdagingen als urgenter gezien of is er gebrek aan budget. Daarnaast wordt werkgeluk vaak als iets ‘softs’ of ongrijpbaars gezien, waarbij wordt afgevraagd wat het nou daadwerkelijk oplevert. Dit zijn allemaal logische verklaringen en wij willen ook zeker niet stellen dat het makkelijk is. Toch zien we vaak dat het verhogen van het werkgeluk de werkdruk juist doet afnemen, dat er minder kosten worden gemaakt en dat werkgeluk een stuk tastbaarder is dan dat mensen doen vermoeden.

Beter voorkomen dan verzuimen

Verzuim kost organisaties vele malen meer dan vaak wordt gedacht. Loondoorbetaling kost gemiddeld €150 per dag (o.b.v. het gemiddelde jaarsalaris in Nederland). Daar blijft het echter niet bij. Ook de kosten van vervangend personeel, productie-uitval, arbo dienstverlening en verzuimbegeleiding behoren tot de kosten voortkomend uit verzuim. Een snelle rekensom maakt dat een verzuimdag van een Nederlander met een gemiddeld salaris al snel €400 kost (Zilveren Kruis, 2021).

Wat ons betreft hoeft die toegevoegde waarde niet alleen in geld uitgedrukt te worden om met werkgeluk aan de slag te gaan. Een fijne plek om te zijn en te werken, waar medewerkers tevreden zijn en met een lach op hun gezicht aan het werk zijn is wat ons betreft al voldoende om de waarde van werkgeluk uit te drukken (Rickli, 2015.)

”Een verzuimdag van een Nederlander met een gemiddeld salaris kost al snel €400.”

Verhogen van het geluksgevoel

Nolost zet zich dagelijks in voor het verhogen van werkgeluk bij veel verschillende organisaties. We combineren cijfers en gevoel om organisaties mensgericht te maken. Met o.a. onze wetenschappelijk gevalideerde bevlogenheidsmeter brengen wij de bevlogenheid, het werkgeluk en de onderliggende oorzaken en belemmeringen in kaart. Vervolgens gaan wij in nauwe samenwerking met de organisatie aan de slag met de resultaten. Wij begeleiden hen gedurende een langere periode waardoor zij (nog meer) mensgericht worden.

Wij helpen organisatie bij de transitie van resultaatgericht met mensen als middel, naar mensgericht met resultaten als gevolg. Organisaties waarmee wij werken geloven in deze visie en noemen wij dan ook met recht ons People Partners!

Ben je benieuwd hoe hoog het werkgeluk of de bevlogenheid in jouw organisatie is? Met onze bevlogenheidsmeter brengen we dit voor je in kaart. Daarnaast zijn wij in staat om de uitkomsten te koppelen aan het verzuim- en verloopdata. Zo krijgt ook jouw organisatie inzicht in hoeverre werkgeluk invloed heeft op het verzuim en verloop in de organisatie. Door middel van workshops en inspiratiesessie gaan we met iedere organisatie op maat aan de slag om de bevlogenheid te verhogen. We blijven in een continue cyclus waarin we nametingen doen om te kijken hoe je op weg bent als organisatie. Wat heeft geholpen en waar moeten we bijsturen?

Klinkt dit interessant? Neem dan contact met ons op!

Heb je het eerste artikel gemist?
Deel dit bericht
Nicolette Zebala

Ben jij benieuwd wat we kunnen betekenen voor jou? Neem contact op met Nicolette!