Werkstress: voorkom oververhitting!

Lees verder
Geplaatst op in

Werkstress is al jaren de belangrijkste veroorzaker van verzuim. Verontrustend is de toename van jongeren die met een burn-out thuis zitten. Naast dat stress slecht is voor de gezondheid van medewerkers en kan leiden tot fysieke klachten, is het ook voor de organisatie erg nadelig. Medewerkers die veel stress ervaren zijn minder bevlogen, productief en effectief. Het is zowel direct als indirect een grote kostenpost. Dit kan en moet voorkomen worden!

 

Stress is oké

Stress is niet per definitie slecht. Het zorgt er zelfs voor dat mensen meer alert en geconcentreerd zijn. Een bepaalde mate van stress is zelfs nodig voor het functioneren van medewerkers. Wanneer men oververhit raakt (de stress te hoog wordt) slaat stress om in negatieve gevolgen zoals verminderde productiviteit en verslechterde gezondheid. Wat mensen aankunnen, zowel mentaal als fysiek, noemen we de belastbaarheid. Als de belasting te hoog wordt ontstaat een burn-out, als deze te laag is ontstaat een bore-out. De belastbaarheid is rekbaar en hier kan krediet opgebouwd worden. Dit betekent dat als een organisatie veel in medewerkers investeert (zowel mentaal als fysiek) ze later een beroep kunnen doen op deze belastbaarheid in een drukke periode.

 

De grootste veroorzakers van een burn-out

Stressklachten komen op steeds jongere leeftijd voor (Gezondheidsnet, 2015; NOS, 2015). Onder medewerkers in de leeftijdscategorie 25-34 kwam in 2014 vijftig procent van het lang verzuim door stress. Zelfs onder jongeren tot 25 jaar bleek stress de belangrijkste oorzaak voor verzuim. Voor zowel medewerker als werkgever is het essentieel om hier (tijdig) aandacht aan te besteden, omdat burn-out door overmatige werkstress een hoog prijskaartje heeft voor beide partijen. Voor de medewerker heeft het negatieve gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Voor de organisatie is overmatige werkstress een grote kostenpost door compensatie voor verzuimende medewerkers alsmede door de verminderde productiviteit (Dekkers-Sánchez, Hoving, Sluiter & Frings-Dresen, 2015). De grootste veroorzakers van een burn-out zijn:

 • Een misfit tussen de competenties en behoeften van de medewerkers en wat de functie van hen vraagt. Dat jongeren steeds vaker een burn-out krijgen is onder andere te wijten aan het feit dat zij vaak onder hun niveau werken. Dit zijn banen waar niet voldaan kan worden aan ambities, competenties en verwachtingen.
 • Slechte werksfeer. Als er geen goede, stabiele relaties zijn op de vloer, zorgt dit voor een negatieve sfeer en kan aan de basisbehoefte om ergens bij te horen wordt niet worden voldaan.
 • Geen tot weinig regelmogelijkheden. Als medewerkers geen autonomie ervaren hebben ze het gevoel geen controle te kunnen uitoefenen.
 • Onevenredige beloning. De investeringen in de organisatie en de beloning die medewerkers ontvangen dienen in balans te zijn. Medewerkers investeren fysiek, mentaal en emotioneel in de organisatie en in ruil daarvoor ontvangen zij een financiële beloning en waardering in leer-, groei- en ontwikkelmogelijkheden.

 

Langdurige stress voorkomen

Om oververhitting te voorkomen dienen periode van stress op het werk afgewisseld te worden met perioden van ontspanning, om fysiek, mentaal en emotioneel te herstellen van de inspanning. Hierbij kan gedacht worden aan de afwisseling tussen werk en privé en aan voldoende slaap. Maar ook op het werk kan ontspannen worden door pauzes te nemen, yoga oefeningen uit te voeren, te reflecteren en ervaringen te delen. Wordt dit niet (voldoende) gedaan, dan bouwt het stress-level zich op wat uiteindelijk tot lichamelijke en psychische klachten lijdt.

Elke werkgever krijgt vroeg of laat te maken met verzuim door stress. Wij zien in de praktijk dat werkgevers die weten welke risico’s ze lopen, tijdig investeren in preventie. Want als medewerkers ziek worden door stress, dan zitten ze gemiddeld 180 dagen thuis. – Dr. Corné Roelen, bedrijfsarts en epidemioloog bij ArboNed

Hoe voorkomen wij oververhitting als organisatie?
 • Medewerkers bepalen zelf wat ze doen, zo doen ze wat ze leuk vinden en voelen zij zich verantwoordelijk voor het resultaat.
 • Onze mensen zijn onze vrienden: we gaan voor ze door het vuur.
 • We weten wat er leeft bij de medewerkers en waar ze behoeften aan hebben.
 • We schakelen tijdig terug wanneer er te veel hooi op de vork ligt bij onze mensen.
 • Wij waarderen het werk van mensen, maar ook de persoon.
 • Iedereen durft elkaar aan te spreken.
 • Begin en einde van de dag creëren we een vrolijk moment.
 • Wij beginnen de week met een Mimosa Monday voor een energieke en enthousiaste start van de week.

 

5 tips om oververhitting te voorkomen
1. Praat over overbelasting/burn-out met je medewerkers.

De toenemende flexibele arbeidscontracten en het grote aanbod op de arbeidsmarkt maakt het praten over overbelasting en/of burn-out moeilijk. Met name onder starters is het risico groter dat ze niet tijdig aangeven als ze oververhit dreigen te raken. Praat als leidinggevende/manager regelmatig met je medewerkers over de belasting.

2. Stress-release moment

Wanneer medewerkers de werkdag gestrest afsluiten hebben ze een grotere kans om zowel mentaal als fysiek uitgeput te raken. Sluit de werkdag op een positieve en ontspannen manier af zodat de medewerkers met een voldaan gevoel naar huis gaan.

3. Oprechte aandacht en interesse

Effectief leiderschap omvat naast aandacht voor de werkdoelstellingen oprechte aandacht voor de medewerkers. Gewaardeerd en gezien worden is dan ook een belangrijke buffer voor werkstress.

4. Regelruimte geven

Een belangrijke energiebron is dat men de ruimte heeft om zelf keuzes te maken. Dit kan variëren van zelf te mogen bepalen wanneer je toe bent aan pauze tot jobcrafting waarbij een individu zelf de baan herstructureert.

5. Behoeften achterhalen

Wat medewerkers energie geeft of stress geeft verschilt per functie en per persoon. Niet iedere medewerkers heeft bijvoorbeeld evenveel behoefte aan vrijheid om zelf zijn of haar werk in te richten. Het is daarom belangrijk dat de behoeften van medewerkers middels kwalitatief of kwantitatief onderzoek in kaart wordt gebracht en interventies op maat worden uitgevoerd.

Wil je zelf ook de oorzaken van werkstress in jouw organisatie in kaart brengen en interventies inzetten om werkdruk te verminderen en medewerkers meer bevlogen te maken? Neem dan contact op met Nolost. Wij zijn de expert in het begrijpen en beïnvloeden van werkstress en bevlogenheid!

Wil je de inzetbaarheid verhogen? Vul je gegevens hiernaast in en ontvang de download!

Deel dit bericht
Sanne Boertien

Ben jij benieuwd wat we kunnen betekenen voor jou? Neem contact op met Sanne!