Werkgevers en leiders, voorkom uitval door burn-out!

Lees verder
Geplaatst op in

Wist jij dat 40% van het verzuim in ons land voortkomt uit psychische klachten waaronder overspannenheid en burn-out?! Verzuim kost een middelgrote organisatie gemiddeld 405 euro per dag en heeft grote impact op de zieke medewerker, de collega’s die het werk opvangen en de maatschappij. Met burn-out als beroepsziekte nummer één is er drastisch werk aan de winkel.

Wat zijn de oorzaken van overspannenheid en burn-out en wat kun je als organisatie doen om die oorzaken te matigen? Vandaag nemen we je mee in dit relevante onderwerp: een cruciaal onderdeel van de weg naar een gezonde, succesvolle organisatie!

Wat hebben werkstress en (uitval door) overspannenheid of burn-out met elkaar te maken?

De beroepsziekte burn-out en haar voorloper overspannenheid komen voort uit langdurige blootstelling aan veel stress. Diverse factoren in de werkcontext waaronder het ervaren van hevige werkdruk kunnen leiden tot chronische werkstress en zo deze beroepsziekte in de hand werken. In die zin heb je dus als werkgever veel impact op het voorkomen (en verkorten) van uitval. De officiële definitie van een burn-out, gedefinieerd door de World Health Organization, is immers: “a syndrome conceptualized as resulting from chronic workplace stress that has not been successfully managed”.

Toch ligt het complexer en spelen doorgaans ook privé stressoren mee bij het ontwikkelen van overspannenheid of burn-out. Dit betekent niet dat je als werkgever machteloos aan de zijlijn staat. Preventief kun je als werkgever enerzijds bijdragen aan het weerbaarder maken van je mensen en anderzijds je medewerkers ruimte en extra ondersteuning geven bij alarmerende privé stressoren, zoals het overlijden van een dierbare. Als overspannenheid en/of burn-out dan toch ontstaat, kun je juist in deze uitdagende levensfase van steun zijn en het verschil maken voor een medewerker. Op deze manier kun je zelfs volledig uitval voorkomen óf verkorten. Doorgaans betaalt deze steun zich bovendien terug in jarenlange verbinding, loyaliteit en betrokkenheid bij de organisatie als de medewerker eenmaal genezen is.

Is (werk)stress slecht voor de mens?

Stress is niet per se negatief. Cox & MacKay ontdekten in 1993 dat te weinig stress resulteert in onder andere verveling en lage prestaties. Houdt deze onderbelasting aan en ervaart iemand langdurig minder prikkels, uitdaging en autonomie dan diegene aankan en energie geeft? Dan kan zelfs bore-out de kop op steken: een ziekte die gekenmerkt wordt door desinteresse, doelloosheid en leegheid die schadelijk is voor je gezondheid. In de drukke maatschappij vandaag de dag komt bore-out minder vaak voor dan burn-out, maar ook dit vormt wel degelijk een risico tot uitval en uiteindelijk verloop.

Te veel stress kan anderzijds zorgen voor vermoeidheid en eveneens lage prestaties (Cox & MacKay, 1993). Toch is het voor een korte tijd ervaren van veel stress niet slecht: we worden uitgedaagd, kunnen “lekker knallen” en kijken daarna veelal trots terug op wat we bereikt hebben. Zolang we na de inspanning weer ontspannen, is er weinig aan de hand: het geeft ons lichaam juist een “boost” en onze veerkracht tegen deze stressor groeit. Als deze overmaat aan stress daarentegen chronisch wordt en er niet voldoende rust of zogenoemde “energiebronnen” – denk aan steun of hulp – tegenover staan, liggen achteruitgang van ons welzijn en onze gezondheid op de loer. Het risico op burn-out groeit. Ook onze productiviteit én ons werkgeluk rennen rap achteruit.

Meer weten over het ontstaan van overspannenheid en burn-out, inclusief de acties die je kunt nemen om dit te voorkomen? Vul het formulier hiernaast in het ontvang het e-book!

Deel dit bericht
Milou Tournois

Ben jij benieuwd wat we kunnen betekenen voor jou? Neem contact op met Milou!