Het HR Analytics proces in 4 stappen

Lees verder
Geplaatst op in

HR Analytics kent een eenvoudig stappenplan om van vraag tot inzicht te komen. Het lijkt op de empirische cyclus. Het proces begint met een vraag of verwachting over de organisatie. Deze vraag wordt geanalyseerd met behulp van verzamelde data. Met deze inzichten help je de organisatie verder op weg. Elke keer wanneer je het stappenplan hebt doorlopen kunnen er nieuwe vragen ontstaan die je opnieuw kan gaan onderzoeken.

Door met 1 vraag te starten en het stappenplan te doorlopen leer je ontzettend veel wat je in de volgende businessvraag weer mee kan nemen. Een ideaal HR Analytics team heeft dus een nieuwsgierige en onderzoekende mindset die HR Analytics als continu proces ziet. De vier stappen zullen we hieronder verder toelichten.

Het HR Analytics proces

1. Focus

Vanuit de missie en visie van de organisatie en de doelstellingen van de afdeling formuleer je businessvragen die beantwoord moeten worden. Start met een paar belangrijke gebieden die je beter wilt begrijpen. Door met een vraag te starten baken je het onderzoek af en voorkom je te verzanden in alle informatie en data die in de organisatie aanwezig is. Er kan gekeken worden naar de effectiviteit, efficiënte van HR processen en/of de impact van investeringen in het menselijk kapitaal op het rendement van de organisatie. Voorbeelden van businessvragen zijn:

‘Wat zijn oorzaken van verzuim binnen deze organisatie?’

‘Wat is de impact van betrokkenheid op het behoud van talent?’

‘Wat zijn oorzaken van het verloop binnen deze organisatie?’

‘Zijn medewerkers na het volgen van training x effectiever?’

2. Meten

Wanneer de businessvraag geformuleerd is wordt deze vertaald naar meetbare variabelen. Bestaande databronnen die iets zeggen over deze vraag worden in kaart gebracht. Ontbrekende data kan worden verzameld. De verschillende databronnen worden aan elkaar gekoppeld om de verbanden te kunnen analyseren.

3. Inzicht

De gemeten data wordt geanalyseerd met gebruik van statistische technieken. Binnen deze statistische technieken kan worden gekeken naar verbanden tussen belangrijke variabelen, verschillen en overeenkomsten tussen groepen of er kunnen voorspellende modellen worden ontwikkeld. Op basis van deze analyses wordt de businessvraag beantwoord. De resultaten geven je meer grip op de organisatie.

4. Actie

Op basis van de inzichten bepaal je interventies om op de gevonden oorzaken of uitkomsten te kunnen sturen. De inzichten worden vereenvoudigd, gevisualiseerd en gedeeld met het management en de medewerkers. Het effect van de interventies wordt gemeten op belangrijke variabelen of KPI’s.

Op basis van de inzichten bepaal je interventies om op de gevonden oorzaken of uitkomsten te kunnen sturen. De inzichten worden vereenvoudigd, gevisualiseerd en gedeeld met het management en de medewerkers. Het effect van de interventies wordt gemeten op belangrijke variabelen of KPI’s.

En het vervolg van het HR Analytics proces?

Zodra je 1 keer de cyclus rond bent gegaan zijn er waarschijnlijk weer nieuwe vragen naar boven gekomen. Dat is goed nieuws! Formuleer dan een nieuwe businessvraag en ga de cyclus opnieuw rond. Deze continue manier van onderzoeken zorgt ervoor dat je de organisatie door en door gaat begrijpen en strategische beslissingen kan gaan maken op basis van data.

People Analytics checklist

Nolost heeft een People Analytics checklist ontwikkeld waarbij je kan zien aan welke voorwaarden je moet voldoen om HR Analytics zo optimaal mogelijk in je organisatie uit te voeren. Download de People Analytics checklist hiernaast!

Wil je zelf ook starten met HR Analytics binnen jouw organisatie? Wil je weten hoe je aan randvoorwaarden uit de checklist moet voldoen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen organisaties om op basis van data en onderzoek de huidige situatie, verbanden, profielen en patronen in kaart te brengen en organisatie meer data-gedreven te maken!

Deel dit bericht
Sanne Boertien

Ben jij benieuwd wat we kunnen betekenen voor jou? Neem contact op met Sanne!