Mensgericht leiderschap toepassen in jouw organisatie – een voorbeeld uit de praktijk

Lees verder
Geplaatst op in

Een tekort van aandacht voor de mens in organisaties is en blijft vaak een knelpunt. Hierbij moet gekeken worden naar de oorzaak en dat is vaak leiderschap.

In dit artikel benoemen we een voorbeeld waarbij dat ook het geval was. We gaan dieper in op één van onze klanten waar echt aandacht voor de mens van belang is. Hoe ga je mensgericht aan de slag? En hoe stuur je mensgericht op resultaat? 

Wat maakt jou een goede leider?

Op school heb je nooit geleerd over hoe je goed voor jezelf kunt zorgen. Je leert wel Engels en wiskunde, maar niet hoe je omgaat met negatieve gedachtes? Met hoge werkdruk? Hoe kun je nee zeggen of je grenzen aangeven en kiezen waar jij gelukkig van wordt? Heel veel mensen weten niet hoe ze dat moeten doen, omdat het ze simpelweg nooit is geleerd. Wat is je visie op de mens? Waar sta je voor en wat vind je belangrijk? Vaak weten leiders dit, maar wordt dit niet naar de medewerkers gecommuniceerd. Laat dat nou één van de sleutels tot mensgericht leiderschap zijn.

Aandacht voor de mens is belangrijk, daarbij ook aandacht voor de medewerker. Op deze manier kunnen er sneller signalen opgevangen worden als een medewerker zich niet goed voelt. Als leidinggevende zie je deze signalen en weet je wie risicovol inzetbaar is.

Wanneer wordt leiderschap aangepakt? 

Vaak heerst er een probleem of uitdaging. Elke organisatie heeft te maken met mensgerichte uitdagingen. De een heeft veel verzuim, de ander veel verloop, moeite om verbonden met elkaar te blijven of verandering voor elkaar te krijgen. De sleutel voor deze problemen is het aanpakken van leiderschap. Verbinding en aandacht voor de mens moeten hierbij voorop worden gezet. Wat is nu het probleem binnen leiderschap? 

‘Er wordt vaak gestuurd op resultaat met de mens als middel.’

Binnen organisaties ligt enorme druk op het behalen van resultaten. Iedere leidinggevende heeft een bepaald doel dat behaald moet worden, daarom wordt vaak gestuurd op resultaat met de mens als middel. Er moet van alles gedaan worden door de mens om dit doel te behalen. 

Omdat de focus zo enorm ligt op het resultaat, worden de behoeftes van de mens vaak vergeten. Een groot risico hierbij is het verliezen van mensen, omdat er weinig inkijk is in individuele behoeften. Waarom gaat het slecht? Deze signalen worden niet goed opgepikt en mensen vallen uit. 

De belangrijkste behoeften van mensen is verbinding, echt een relatie met elkaar voelen. Om de verbinding te voelen is leiderschap belangrijk. Het is enorm bepalend hoe mensen zich voelen en in hun vel zitten door de manier van leiding geven. 70% van de mensen die een bedrijf verlaten, doen dit vanwege de baas, ook wel de persoon die voorbeeldgedrag vertoont. 

‘70% van de mensen die een bedrijf verlaten, doen dit vanwege de baas.’

Het doel is om uiteindelijk mensgericht te sturen om resultaat te behalen. De mens moet niet gezien worden als een middel om resultaat te behalen, want die medewerker is veel meer een mens met eigen behoeften die in balans gehouden moeten worden. Als je ervoor zorgt dat je prioriteit geeft aan die aandacht en verbinding met de mens, dan zullen medewerkers zich gelukkiger en beter voelen. Daarbij zullen ze ook loyaler zijn aan de organisatie, dat zien we terug in sterk verbeterde resultaten. 

Hoe doen we dat in de praktijk? 

Wanneer er daadwerkelijk een probleem is vastgesteld en hierbij mensgericht leiderschap voor verandering kan zorgen, komt Nolost in actie. Om een organisatie te helpen om meer mensgericht leiderschap toe te passen, worden er leiderschapsdagen georganiseerd met begeleiding en daaruit vloeit ontwikkeling voort. Hierbij worden gerichte vragen gesteld en besproken met de directie en HR-managers. Zo krijgen zij een duidelijk beeld van hoe een mensgerichte organisatie eruitziet. Hierbij geven we ook voorbeelden van succesvolle organisaties. Wat doen zij aan mensgericht leiderschap? Waarom maakt dat hen zo succesvol? Ook kijken we naar resultaten uit onderzoeken die laten zien wat er gebeurt als je mensgericht bent. Hoe is het om echt in verbinding te zijn met elkaar? 

Als voor iedereen duidelijk is wat mensgericht leiderschap inhoudt, is het tijd voor een leiderschapsprogramma. Inspiratie, ervaring, dialoog en dilemma’s staan centraal. Het is vanzelfsprekend dat een organisatie niet in één dag zomaar kan switchen. Daarom is herhaling van belang, ieder kwartaal of half jaar een nieuwe meeting. Zo wordt er gereflecteerd, nieuwe opdrachten meegegeven en de verbinding extra gestimuleerd. 

Voorbeeld uit de praktijk

Het binden van mensen en hoog verzuim aanpakken was de grootste uitdaging bij één van onze klanten. Zij willen dit probleem zo duurzaam mogelijk oplossen. Uit het behoeftenonderzoek bleek dat veel mensen in de risicogroep zaten en dus de kans op uitvallen groot was.  

Er zou meer ingespeeld moeten worden op de behoeften van de medewerkers. Een groot onderdeel voor het oplossen van dit probleem hoorde bij leiderschap. 

Eerst werd er gekeken naar wat de organisatie al wel doet, wat kan hieraan toegevoegd worden om beter op de behoeften in te spelen? Meer aandacht voor de mens en meer verbinden was het antwoord.  Leidinggevenden worden vervolgens op deze onderwerpen gewezen en meer over geïnformeerd. Tijdens terugkerende sessies als opvolging werd er gereflecteerd op hoe het op dat moment ging. Maar ook wat er beter kon? En wat kunnen ze nog extra doen?

Is verbetering zichtbaar?

Of er daadwerkelijk meer aandacht voor de mens gegeven wordt en er meer verbondenheid is ontstaan, dat is niet gemakkelijk om te toetsen. Wel is in de cijfers te zien dat het verzuim verlaagde, zelfs in tijden van de coronacrisis.

Nolost blijft jaarlijks terugkomen bij deze organisaties om meetings te faciliteren en te ondersteunen. Zij hebben er zelf ook voor gekozen om ieder kwartaal eigen meetings te organiseren. Dat is een mooie ontwikkeling, omdat ze zelf oppakken wat ze van ons hebben geleerd. Ze hebben zelfs nog concreter gemaakt welk gedrag ze echt willen zien. Dit doorleven en pakken ze door op de vervolgstappen. Met als start in samenwerking met Nolost, kunnen zij zich nu zelfstandig verder blijven ontwikkelen. 

‘Als het echt even slecht gaat, dan ervaar je pas hoe goed je basis is die je daarvoor hebt gelegd.’

Eigen medewerkers van de organisatie zeggen een groot verschil te merken op de werkvloer. De bevlogenheid en betrokkenheid ligt heel hoog. Er is veel veranderd in de cultuur, de focus ligt nu echt op de mens achter de medewerker. Er zijn mogelijkheden om coaching te krijgen en verschillende hulpmiddelen die bijdragen aan een betere vitaliteit. Collega’s zien elkaar beter worden in hun werk en er wordt écht gekeken waar je zelf goed in bent, zodat er geschoven kan worden tussen functies. Iedereen staat in zijn eigen kracht. Medewerkers voelen zich veel meer gehoord en middels nieuwsbrieven en een nieuwe stijl van leiding geven merkt het personeel dat zij erg gewaardeerd worden. Als het echt even slecht gaat, dan ervaar je pas hoe goed je basis is die je daarvoor hebt gelegd. Dat is een mooi resultaat. 

Benieuwd hoe jij mensgericht leiderschap toegepast kan worden bij jouw organisatie om positieve effecten te ervaren zoals hierboven beschreven? Bekijk dan de download hieronder!

Deel dit bericht
Nicolette Zebala

Ben jij benieuwd wat we kunnen betekenen voor jou? Neem contact op met Nicolette!