Continu je (werk) telefoon checken: een teken van bevlogenheid of een risico?

Lees verder
Geplaatst op in

Herken jij het ook dat je continu checkt op je telefoon of je nog werkmail hebt waarop je moet reageren? Of dat je telkens nog even snel dat werk-appje wilt beantwoorden? Veelvuldig gebruik van je smartphone op het werk kan een negatieve invloed hebben op zowel je werk-privé balans als op je bevlogenheid, delen psychologen van de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Lekker efficiënt, toch?

Vandaag de dag is het doodnormaal om een smartphone van de zaak te hebben. Zo zorgen organisaties ervoor dat hun medewerkers niet alleen flexibel zijn in hun werkplek en werktijd, maar ook dat zij met meer gemak en focus met hun klanten en collega’s kunnen communiceren. Continu bereikbaar zijn is klantvriendelijk en kan binnen de organisatie voor korte lijnen en een snellere communicatie zorgen. Je smartphone op de werkvloer gebruiken heeft dus veel positieve aspecten, maar er is ook een keerzijde. 

De onderzoekers Van Laethem, van Vianen en Derks (2018) keken naar smartphonegebruik in relatie tot bevlogenheid en het mentaal los kunnen komen van je werk na werktijd. De onderzoekers keken daarbij naar de invloed van ‘Workplace Telepressure’: de drang om zo snel mogelijk te willen reageren op werk gerelateerde berichten en e-mails.

26% van ons werk doen we buiten onze werktijd.

Werk-privé balans

26% van ons werk doen we buiten onze werktijd. Dat blijkt uit recent onderzoek van RescueTime. Een werktelefoon die medewerkers actief houdt als hun werk er eigenlijk op zit, helpt daar niet altijd bij. Smartphonegebruik (werkgerelateerd) na het werk is dan ook gerelateerd aan het moeilijk kunnen loskomen van je werk. We worden enerzijds herinnerd aan ons werk door notificaties, maar anderzijds sturen we zelf ook geregeld ‘snel even een berichtje of mailtje’. Dit kan voor sommigen op de lange termijn een probleem voor hun gezondheid worden wanneer ze niet genoeg tijd nemen om te kunnen herstellen en ontspannen na een werkdag. 

Reageerdrang

Medewerkers die hoog scoren op ‘Workplace Telepressure’ laten daadwerkelijk meer smartphonegebruik zien tijdens hun werk. Dat is niet zo verrassend met zo’n sterke reageerdrang, maar wat blijkt nu? Zij laten ook een verhoogd telefoongebruik zien ná hun werk. Dit kan invloed hebben op het goed kunnen managen van hun werk-privé balans. 

Bevlogenheid

Smartphonegebruik tijdens het werk kan volgens onderzoekers Van Laethem, van Vianen en Derks (2018) ook nog eens je bevlogenheid verminderen. Dit is echter alleen het geval als de medewerkers een hoge ‘Workplace Telepressure’ ervaren: intensief smartphonegebruik is dan gerelateerd aan een lagere bevlogenheid op diezelfde dag. Voor medewerkers die niet de druk ervaren om zo snel mogelijk te reageren op werk gerelateerde berichten en e-mails, is er geen relatie gevonden met bevlogenheid. 

Gemiddeld checken we elke 6 minuten onze mail. 33,5% van ons schijnt zelfs elke 3 minuten of vaker de mailbox te openen.

Sterke drang maakt inbox-verslaafd

Hoe vaak denk jij dat medewerkers op hun werktelefoon kijken tijdens en na hun werk? Gemiddeld checken we elke 6 minuten onze mail. 33,5% van ons schijnt zelfs elke 3 minuten of vaker de mailbox te openen. Nu bekend is dat een sterke reageerdrang je bevlogenheid de kop in kan drukken en de werk-privé balans kan opschudden, vraag je je misschien af of jij zelf, jouw collega’s of jouw medewerkers bij deze groep horen. Niet gevreesd: er is iets aan te doen!

Tips voor werkgevers

Omdat het gebruik van smartphones door medewerkers hen veel vrijheden geeft, is het natuurlijk goed om de nadelige effecten voor te zijn als werkgever. Zo blijft het voordeel voorop staan. Hieronder volgen een aantal tips: 

  • First and foremost: ‘Good leaders don’t tell you what to do, they show you how it’s done.’ Wij adviseren werkgevers zelf het goede voorbeeld te geven door hun medewerkers niet in de avond te berichten. Een alternatief is om te plannen dat je bericht de volgende dag pas verzonden wordt, of anders duidelijk communiceren dat een reactie pas de volgende dag nodig is.  
  • We raden werkgevers überhaupt aan erg duidelijk te communiceren wat zij verwachten van hun medewerkers m.b.t. het reageren op werk gerelateerde berichten buiten werktijd. 
  • Het is bovendien aan te raden als werkgever om je medewerkers aan te moedigen om duidelijke grenzen te stellen. 

En als medewerker?

Als medewerker kun je natuurlijk zelf je grenzen aangeven door dit kenbaar te maken bij je werkgever (en eventueel je collega’s), helemaal dus als je een sterke reageerdrang (Workplace Telepressure) ervaart. Ook kun je je werktelefoon in de avond uitzetten of de notificaties voor werkmail of werk-gerelateerde appgroepen uitzetten. Belangrijk is daarnaast om de dialoog op te zoeken en de mogelijke illusie uit de wereld te halen dat je een betere werknemer zou zijn als je altijd bereikbaar bent. Er zit natuurlijk nuance in, maar vanaf nu kun je met recht vertellen dat jouw offline uurtjes erg goed zijn voor je herstel en dus voor je bevlogenheid, gezondheid en productiviteit! Jouw werkgever profiteert daar natuurlijk ook van ;-).

Continu je (werk)telefoon checken: een teken van bevlogenheid of een risico?

Veelvuldig smartphone gebruik na je werk kan je herstel in de weg zitten wat negatieve gezondheidseffecten kan hebben. Veelvuldig smartphone gebruik tíjdens je werk is daarentegen alleen een risico wanneer je een sterke drang ervaart om snel te willen reageren op berichtjes en e-mails, oftewel wanneer je een hoge ‘Workplace Telepressure’ ervaart. 

Kortom: ervaar jij een hoge reageerdrang, ofwel ‘workplace telepressure’? Neem jezelf in bescherming en ga de dialoog aan!

Wil je in jouw organisatie ook aan de slag met thema’s rondom bevlogenheid en het managen van de werk-privé balans? Neem dan contact met ons op!


Van Laethem, M., Van Vianen, A.E.M. & Derks, D.: Daily Fluctuations in Smartphone Use, Sychological Detachment, and Work Engagement: The Role of Workplace Telepressure. Frontiers in Psychology (24 september 2018). Doi: 10.3389/fpsyg.2018.01808

MacKay, J., The State of Work Life Balance in 2019: What we learned from studying 185 million hours of working time. 24 januari 2019. Geraadpleegd op 31 oktober 2019, https://blog.rescuetime.com/work-life-balance-study-2019/


Meer lezen over bevlogenheid? Lees hier waarom het nou zo belangrijk is om als organisatie te sturen op bevlogenheid.

Deel dit bericht