Het belang van medewerkers­tevredenheid volgens de wetenschap

Lees verder
Geplaatst op in

Het is al langer bekend dat medewerkerstevredenheid van cruciaal belang is voor een gezonde en productieve werkomgeving. Een effectieve strategie om deze tevredenheid te vergroten, is het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. En dat is niet alleen gunstig voor die medewerkers. Talrijke studies tonen immers aan dat investeren in duurzame inzetbaarheid ook zeer positieve effecten heeft op organisaties als geheel.

Organisaties die proactief investeren in de professionele ontwikkeling en het welzijn van hun medewerkers, zien aanzienlijke verbeteringen in de medewerkerstevredenheid. Erkenning voor individuele prestaties en het faciliteren van groeimogelijkheden zijn hier essentiële elementen voor.

Intrinsieke motivatie

Een ander wetenschappelijk onderbouwd aspect van duurzame inzetbaarheid is de sterke correlatie met motivatie. Studies wijzen uit dat investeringen in training, opleiding en loopbaanontwikkeling niet alleen leiden tot groeikansen voor medewerkers, maar ook intrinsieke motivatie versterken. Het gevoel van competentie en autonomie draagt bij aan een positieve werkhouding.

Verloop

Wetenschappelijke literatuur benadrukt eveneens het verband tussen medewerkerstevredenheid en personeelsbehoud. Het behouden van gekwalificeerde en ervaren medewerkers blijkt een significant voordeel te zijn voor organisaties die duurzame inzetbaarheid omarmen. Studies tonen aan dat dit resulteert in verminderd personeelsverloop, wat zowel de continuïteit van de organisatie bevordert als het teamklimaat positief beïnvloedt.

Tevreden medewerkers = tevreden klanten

Ook de impact van tevreden medewerkers op klantrelaties wordt gestaafd door verschillende onderzoeken. Positieve medewerkerservaringen vertalen zich naar betere dienstverlening voor klanten, wat als vanzelfsprekend leidt tot een hogere klanttevredenheid en loyaliteit.

MDIEU-subsidie

In lijn met deze bevindingen heeft de Nederlandse overheid de MDIEU-subsidie beschikbaar gesteld. Deze subsidie kunnen organisaties inzetten om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten, waarmee er een solide basis gelegd kan worden voor een veerkrachtige en florerende werkomgeving.

Wil jij meer weten over de MDIEU-subsidie en of dit ook voor jouw organisatie interessant kan zijn? Vul het formulier in en ontvang ons rijk gevulde e-book over MDIEU-subsidie direct in je mailbox.

Deel dit bericht
Ron Buijze

Ben jij benieuwd wat we kunnen betekenen voor jou? Neem contact op met Ron!