De piramide van Lencioni: de kracht van constructieve conflicten

Lees verder
Geplaatst op in

In de wereld van organisatieontwikkeling is de piramide van Lencioni, geïntroduceerd door Patrick Lencioni in zijn boek “The Five Dysfunctions of a Team”, een cruciaal model dat leiders helpt om effectievere en meer verbonden teams te bouwen. Dit model is bijzonder relevant voor organisaties die streven naar een meer mensgerichte aanpak, omdat het de nadruk legt op het belang van constructieve conflicten om een sterke teamdynamiek te bevorderen. 

De piramide van Lencioni bestaat uit vijf lagen die de kernproblemen van teamdysfunctie aanpakken. Van onder naar boven zijn dit: gebrek aan vertrouwen, angst voor conflicten, gebrek aan betrokkenheid, vermijding van verantwoordelijkheid, en geen oog voor resultaten. Elke laag bouwt voort op de vorige, waardoor een gestructureerd pad ontstaat voor teamontwikkeling. 

De tweede laag van de piramide, angst voor conflicten, is waar Lencioni de kracht van constructieve conflicten benadrukt. Volgens Lencioni is een cultuur waarin open en eerlijke discussies worden aangemoedigd cruciaal voor het succes van een team. Constructieve conflicten stellen teamleden in staat om hun meningen vrijuit te delen, wat leidt tot betere besluitvorming en meer innovatieve oplossingen. Dit is essentieel in een mensgerichte organisatie, waar de input en het welzijn van elke medewerker als waardevol worden beschouwd. Want stel je eens voor wat het zou doen met jouw organisatie als mensen hun ideeën en meningen niet meer zouden geven. Wat betekent dat voor de organisatie en het team?

Fundament van vertrouwen 

Om een organisatie mensgerichter te maken met behulp van constructieve conflicten, moeten leiders eerst een fundament van vertrouwen opbouwen. Dit betekent dat teamleden zich veilig moeten voelen om zich kwetsbaar op te stellen zonder vrees voor gevolgen. Als eenmaal dit vertrouwen opgebouwd is, kunnen leiders werken aan het normaliseren van conflicten als een gezond en noodzakelijk onderdeel van de teamdynamiek.

Leiders kunnen dit doen door zelf het voorbeeld te geven in het omarmen van conflicten. Ze moeten openstaan voor feedback en bereid zijn om hun eigen standpunten ter discussie te stellen. Bovendien is het trainen van medewerkers in effectieve communicatietechnieken en conflictresolutie essentieel om ervoor te zorgen dat conflicten constructief en respectvol blijven. 

Een mensgerichte organisatie 

Het implementeren van de principes van de piramide van Lencioni kan leiden tot een meer inclusieve, transparante en uiteindelijk mensgerichte organisatie. Door teamleden aan te moedigen om open te staan voor constructieve conflicten, kunnen organisaties niet alleen de cohesie en effectiviteit van hun teams verbeteren, maar ook een omgeving creëren waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt.

Zo transformeert de piramide van Lencioni de uitdagingen van een team in kansen om te groeien naar een meer mensgerichte en harmonieuze organisatie. Dit model bewijst dat door het omarmen van conflicten, organisaties niet alleen problemen kunnen oplossen, maar ook een sterkere en meer verbonden werkplek kunnen bouwen. Een basis voor fors lager verzuim, veel minder verloop én aanzienlijk betere resultaten.

De basis van een mensgerichte organisatie, zijn bevlogen medewerkers! Lees over het creëren van een mensgerichte organisatie door middel van bevlogen medewerkers in ons e-book over bevlogenheid. 

Deel dit bericht
Ron Buijze

Ben jij benieuwd wat we kunnen betekenen voor jou? Neem contact op met Ron!