10 tips om te starten met HR Analytics

HR Analytics is het meetbaar maken van de impact van (investeringen in) het menselijk kapitaal op het rendement van de organisatie. Kort gezegd, wat voor invloed hebben de medewerkers op de kosten en successen van de organisatie? Met behulp van statistische analyses worden inzichten uit de bestaande en gemeten data gehaald. Vervolgens worden op basis van deze inzichten interventies ingezet om het geluk van de medewerkers en het rendement van de organisatie te vergroten. Wij hebben 10 tips op een rij gezet voor organisaties die willen starten met HR Analytics.

1. Gewoon doen, start met HR Analytics

Door te beginnen wordt duidelijk welke hordes er te nemen zijn en kan daar aan gewerkt worden.

2. Maak onderscheid tussen metrics en analytics

Hoewel metrics hun waarde hebben, zit de echte toegevoegde waarde in het doen van analytics.

3. Handel vanuit de businessvraag

Door concreet met een vraag te starten kan je gericht aan de slag gaan en is het resultaat waardevol voor de organisatie.

4. Onderzoek welke informatiebronnen aanwezig zijn en welke informatie nog gemeten moet worden

Vaak heeft een organisatie meer dan men denkt, indien belangrijke informatie ontbreekt kan je zo snel mogelijk starten met het meten of verzamelen van deze gegevens.

5. Betrek medewerkers van verschillende afdelingen bij het onderzoek

Hierdoor wordt kennis aan het project toegevoegd en gedeeld en wordt de betrokkenheid hoger.

6. Overleg regelmatig met het management

Enerzijds voor het afstemmen van de business vraag, anderzijds om hen betrokken te houden bij het proces.

7. Maak doelen op basis van je resultaten

De eerste resultaten kunnen gezien worden als 0-meting, ben je tevreden? Of moet het beter? Stel doelen en werk daaraantoe!

8. Maak resultaten visueel en eenvoudig

Het delen van de resultaten binnen de organisatie is belangrijk voor het maximale rendement uit de inzichten. Visuele rapportage helpt hierbij!

9. Monitor altijd je interventies

De wereld verandert en data veroudert. Blijf kengetallen continu verversen om verandering te signaleren en het effect van interventies te meten.

10. Blijf up-to-date en verrijk je kennis

HR Analytics is actueel en in beweging, blijf dus op de hoogte van de ontwikkelingen en tools die je organisatie kunnen helpen!
Door klein te starten, met deze tips in het achterhoofd, zal de organisatie gaandeweg veel leren en ervaren en zo langzaam maar zeker groeien naar een data gedreven organisatie!

HR Analytics checklist

Binnen Nolost Capital is een HR Analytics checklist ontwikkeld waarbij je kan afvinken aan welke voorwaarden je al voldoet om HR Analytics zo optimaal mogelijk in je organisatie te implementeren. Daarnaast kan je voor elke stap in het stappenplan afvinken welke punten je al hebt afgehandeld. Download de HR Analytics checklist hier.

Wil je zelf ook starten met HR Analytics binnen jouw organisatie? Neem dan contact met ons op. Wij zijn expert in het doceren en toepassen van HR Analytics!

Lees meer over HR Analytics:
Starten met HR Analytics in 4 stappen
HR rendement inzichtelijk maken en optimaliseren met HR Analytics

Deel deze post

Nolost kan hierbij op verschillende manieren helpen door het gedrag binnen jouw organisatie écht te begrijpen.

Weten wat Nolost voor jou kan betekenen?

Stuur ons een berichtje of neem telefonisch contact op

Blijf op de hoogte