Certificaat Mensgerichte Organisatie

Voor organisaties die de mens aantoonbaar centraal zetten

Een mensgerichte organisatie is een organisatie waarin de mens centraal staat. Het beleid, de cultuur en de structuur van de organisatie zijn afgestemd op de mens. Daarnaast vorm je een erg aantrekkelijke werkgever en zal je weinig moeite hebben met het aantrekken van nieuw talent. Met de focus op de mens haar welzijn, ontwikkeling en persoon zijn de resultaten een natuurlijk gevolg. Kijk hieronder voor een verdere toelichting op de verschillende onderdelen van een mensgerichte organisatie:

Persoonlijke regelruimte

De mate van autonomie die een individu heeft bij het nemen van beslissingen en het vormgeven van zijn of haar werk binnen de vastgestelde kaders en verantwoordelijkheden.

Empatisch leiderschap

Het vermogen van een leider om zich in te leven in de gevoelens, behoeften en perspectieven van anderen waarbij een omgeving gecreëerd wordt waarin mensen zich gehoord, gewaardeerd en ondersteund voelen.

Veilig werkklimaat

Er is sprake van een gezonde, productieve, harmonieuze werkomgeving.

Betekenisvol werk

Het werk geeft voldoening, sluit aan bij persoonlijke waarden en interesses en wordt als waardevol en zinvol ervaren.

Ontwikkeling en groei

De kansen en stimulatie die medewerkers ervaren op het gebied van ontwikkeling en groei.

Doelgericht en ondersteunend leiderschap

Het vermogen van een leider om richting te geven door middel van het definiëren van doelstellingen, communiceren van verwachtingen en het stellen van kaders. Daarnaast biedt de leider ondersteuning bij de individuele behoeften van medewerkers.

De voordelen van mensgerichtheid

Vele onderzoeken van Nolost laten zien dat bewegen naar een mensgerichte organisatie de bevlogenheid en productiviteit van de medewerkers verhoogt en het verzuim en verloop verlaagt. Recent wetenschappelijk onderzoek bevestigt deze verbanden. Het zijn van een mensgerichte organisatie heeft dus bewezen positieve effecten voor zowel de mensen binnen de organisatie als de organisatie zelf.

Hogere bevlogenheid

Hogere poductiviteit

Lager verzuim

Lager verloop

Nolost en de bevlogenheidsmeter

Met onze wetenschappelijke gevalideerde bevlogenheidsmeter meten we in hoeverre medewerkers bevlogen zijn en in hoeverre er sprake is van mensgerichtheid binnen de organisatie. Nolost doet dit als dé marktleider op het gebied van mensgerichtheid. Als onderzoeksbureau helpen en begeleiden we organisaties bij het realiseren van hun mensgerichte ambities en het behalen van duurzame resultaten. Het centraal stellen van de mens binnen organisaties is hierbij van essentieel belang.  

Certificering

Het proces

Bevlogenheidsmeter

Om de mening van medewerkers op te halen

Duiding

Delen van de resultaten van de bevlogenheidsmeter

Implementatieworkshop

Het formuleren van acties op basis van de bevindingen

Focusgebieden bepalen

Intern bepalen welke acties uit de implementatieworkshop het meest prioriteit hebben

Aan de slag

Uitvoeren en implementeren van de acties

Ontvangen certificaat

Officieel erkend worden als een mensgerichte organisatie!

Wat maakt het certificaat uniek?

  • Het certificaat is 100% gebaseerd op de mening van jouw medewerkers
  • Het certificaat laat zien hoe de organisatie kijkt naar de mens achter de medewerker
  • Je krijgt meer dan alleen het certificaat: Een bevlogenheidsmeter vol betrouwbare inzichten over jouw organisatie krijg je er extra bij
  • Het certificaat biedt door middel van de bevlogenheidsmeter inzicht in de knoppen waar je aan kunt draaien om uitdagingen binnen jouw organisatie op het gebied van cultuur te verbeteren
  • Na het certificaat gaan we samen met jouw organisatie aan de slag om de resultaten te vertalen naar concrete acties
  • Het certificaat is niet te koop, je hebt een minimale score van 75% nodig om het te verkrijgen
  • Het certificaat is een boost voor je employer brand

Nieuwsgierig geworden?

Vul het formulier in en ontdek hoe we jou kunnen helpen!