Klantcase

Capgemini Insights & Data

Verzuim en verloop terugdringen bij Capgemini I&D

Lees verder

De vraag aan Nolost

Organisaties werken er doorgaans hard aan om medewerkers inzetbaar en betrokken te houden en verzuim en verloop te laten dalen. Toch lukt het met de eigen inspanningen niet altijd resultaten terug te zien. Aan wilskracht, initiatieven en slagkracht is er vaak geen gebrek: waarom lukt het dan niet om het gewenste resultaat te bereiken?

Capgemini Insights & Data had te maken met een ogenschijnlijk hoge betrokkenheid, maar óók met een hoog verloop en verzuim. Dit leek voor afdeling HR een grote discrepantie. Diverse eigen analyses passeerden de revue, maar gaven nog niet de gewenste inzichten. Toen werd de conclusie getrokken toch echt externe expertise nodig te hebben.

Al snel kwam Capgemini I&D terecht bij Nolost voor een verdiepingsslag op de huidige kennis, skills en ervaring. Onze frisse blik van buitenaf en ervaring met talloze soortgelijke organisaties kwam goed van pas: een mooi partnerschap ontstond!

Doel

Verlaging van verzuim en verloop, verduidelijken van het mensgerichte beleid in de financieel gedreven omgeving.

Activiteiten

Kwalitatieve analyse (desk research, interviews, integrale analyses) om inzicht te krijgen in de oorzaken, de pijnpunten en behoefte van de medewerkers, gevolgd door strategisch management advies met concrete handvatten om de personele uitdagingen effectiever aan te pakken.

Resultaat

Verzuim gedaald, verloop gedaald, betrokkenheid gestegen en een werkwijze waarbij men elkaar regelmatig helpt herinneren aan het belang van mensgerichtheid (middels het woord ‘Nolost’ :-)).

Wat hebben wij gedaan?

Middels een verdiepende documentenanalyse, een kwalitatief onderzoek middels interviews en integrale analyses hebben wij de huidige situatie in kaart gebracht. Hierdoor zijn de oorzaken, pijnpunten en behoeften van medewerkers verhelderd en werden de antwoorden gevonden op de onderliggende vraagstukken van Capgemini I&D.

Het strategisch management advies zorgde vervolgens voor de nodige bewustwording: in de beursgenoteerde organisatie Capgemini, stond stipt op 1 het advies om het mensgerichte beleid duidelijker en sterker te maken en integreren in de bestaande resultaatgerichte cultuur. Om Capgemini I&D te helpen de personele uitdagingen effectief aan te pakken, hebben we tevens concrete handvatten aangereikt.

Wat is het resultaat?

Met trots mogen we vaststellen dat de volgende positieve resultaten zijn behaald:

  • Gedaald verzuim
  • Gedaald verloop
  • Meer balans tussen financieel gedreven en mensgericht handelen
  • Verhoogde betrokkenheid
  • Meer oog voor het individu
  • Meer waardering
  • Een positieve cultuur met aandacht voor elkaar
  • Een gewijzigde organisatievorm

 

Wat het ons absoluut heeft gebracht, is dat we regelmatig het woord 'Nolost' gebruiken, als we met elkaar de neiging hebben terug te gaan naar die financiële focus. Dan hoef ik dus niet terug te verwijzen naar de mensgerichte benadering, nee, dan hoef ik alleen maar te zeggen: 'Nolost!'

Sasha van der Velde | HR Director – Capgemini

Nieuwsgierig
geworden?

Wij vertellen graag meer over onze visie,
projecten en klantverhalen!