Klantcase

KLM

Vanuit data sturen op bevlogenheid en productiviteit binnen teams

Lees verder

De vraag aan Nolost

KLM weet dat medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen wanneer medewerkers gedreven en gelukkig zijn in hun werk. Wanneer medewerkers bevlogen en betrokken zijn, heeft dit daarnaast ook een positief effect op de productiviteit en de beleving van de klant.

Voordat KLM de bevlogenheid en betrokkenheid kon stimuleren was het van belang te weten wat de behoeften van de medewerkers zijn. Dit bracht een aantal dilemma’s met zich mee: Hoe gaan we engagement meten?; Hoe bereiken we de mensen?; Hoe zorgen we dat mensen een vragenlijst invullen?

Hierop werd Nolost betrokken als expert in data en organisatiegedrag.

Doel

Inzicht in engagement en een gerichte dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers op het gebied van engagement en productiviteit.

Activiteiten

Vanuit onze rol als data & organisatiegedrag expert heeft Nolost de interne projectgroep begeleid op zowel inhoud (valide vragenlijsten), methode (Lean startup) en uitvoer van het project.

Resultaat

Een hoge respons en betrokkenheid van de medewerkers in de interactieve tool waarmee teamleiders inzichten op kunnen halen en het juiste gesprek kan voeren over engagement en productiviteit.

Wat hebben wij gedaan?

Nolost heeft als onderdeel van het projectteam sturing gegeven aan de aanpak en inhoud van het project. Er is een engagementvragenlijst samengesteld en een online tool gecreëerd (prototype) waarin deze vragenlijst per team uitgezet kan worden op basis van de behoefte en relevante thema’s binnen dat team.

Deze tool is cascaderend uitgerold. Allereerst heeft de Senior Vice President van Ground Services de tool ingezet in zijn team waarna al deze managers de tool zelf hebben uitgezet in hun team en zo verder. Zo heeft iedereen de ervaring van uitzetten en deelnemen en waren betrokkenheid en deelname uitstekend.

Deze aanpak om continu te meten, bespreken en verbeteren op teamniveau bleek een groot succes en het prototype is inmiddels door de Digital Studio van KLM uitgewerkt tot “Whatsup” en over heel KLM de basis voor het meten en verbeteren van engagement op teamniveau.

Belangrijke input vanuit Nolost was:

  • Engagement & Productiviteit niet met 1 vraag meten maar breder uitvragen om naast een cijfer ook stuurinformatie op te halen;
  • Meten en verbeteren op teamniveau uitvoeren in plaats van organisatiebreed om op deze manier meer respons te krijgen omdat het direct teruggekoppeld werd in het team en ook op teamniveau werd gestimuleerd;
  • Gecascadeerde invoering. Dus eerst Senior Vice President met zijn (management) team, daarna de laag daaronder en zo door. Zo heb je de ervaring als deelnemer op het moment dat je het uitzet in je eigen team;
  • Lean aanpak, eerst validatie construct en aanpak met beperkte middelen, daarna pas ontwikkeling van de app;

Wat is het resultaat?

Succesvolle proeftuin bij Ground Services: een mooie basis voor gesprekken en verbetering op teamniveau en daarmee dus op organisatieniveau. Het construct is gevalideerd en was de basis voor de “Whatsup” tool die nu KLM breed beschikbaar is om op teamniveau te meten en verbeteren. Continu en structureel zijn er inzichten over het welbevinden van de medewerkers te zien. Daarbij zijn teams veel meer in gesprek met elkaar en is de doelstelling van productiviteitsstijging meer dan bereikt.

Ik heb fantastisch met Nolost samengewerkt voor een heel mooi traject over medewerkers bevlogenheid binnen KLM. Sinds de kennismaking heb ik Nolost leren kennen als een zeer prettige mensen; altijd oprechte belangstelling, hartelijk en spontaan. Een brede kennis op het gebied van engagement en altijd zeer respectvol in het overbrengen van een 'andere' kijk op zaken. Deskundigen wiens mening en kennis ik respecteer en waarvan ik blij ben ooit ontmoet te hebben. Nolost is een gewaardeerde partner geworden waar ik graag mee samen werk.

Rod Krist | HR manager – KLM

Nieuwsgierig
geworden?

Wij vertellen graag meer over onze visie,
projecten en klantverhalen!