Klantcase

Meander Medisch Centrum

Patiënten én medewerkers centraal bij het Meander Medisch Centrum

Lees verder

De vraag aan Nolost

Collectieve overbelasting en onderbezetting: het is de zorgsector niet onbekend. Meander Medisch Centrum streeft ernaar dat al haar medewerkers duurzaam inzetbaar zijn, maar ook Meander heeft te maken met deze strategische risico’s die steeds actueler worden. In 2015 lieten de verzuim- en inzetbaarheidscijfers zien dat het nodig was om actie te ondernemen.

Meander ziet zichzelf niet alleen als partner in gezondheid voor haar patiënten en zorgverleners, maar ook voor haar eigen medewerkers. Daarom pakte het ziekenhuis deze uitdaging aan met Nolost: Meander schakelde Nolost in met als doel een verhoging van de inzetbaarheid en een verlaging van het verzuimpercentage.

Doel

Het verlagen van het verzuim en vergroten van de bevlogen inzetbare groep binnen het ziekenhuis.

Activiteiten

Een verzuimanalyse om de oorzaken van het verzuim evenals risico risicogroepen en -factoren in kaart te brengen: vanuit dit verhelderde beeld vond de ontwikkeling van een meerjarig interventieprogramma ‘Iedereen VIP’ plaats.

Resultaat

Inzichten rondom verzuim, een uitgedragen visie en een herkenbaar, duurzaam programma. Dit alles bracht meer bewustwording omtrent zelfzorg, meer dialoog en verhoogd gevoel van waardering in de organisatie.

Wat hebben wij gedaan?

Nolost heeft data van het uitgevoerde medewerkersonderzoek gekoppeld aan de verzuimcijfers van Meander. Middels deze statistische analyses is inzicht gegeven in de risicogroepen en de oorzaken van verzuim voor verschillende groepen binnen de organisatie.

Op basis van de inzichten uit de analyses is een meerjarig, duurzaam interventieprogramma uitgerold op drie niveaus (organisatie, leidinggevenden en medewerkers), genaamd “Iedereen VIP”. Het doel is om de visie op bevlogen inzetbare medewerkers uit te dragen en de juiste preventieve interventies uit te voeren. Dit om het geluk, de gedrevenheid en de gezondheid van de medewerkers te vergroten en hiermee het verzuim te verlagen. Nolost heeft bijgedragen aan o.a. de programma-ontwikkeling, ontwikkeling van interventies over geluk, gezondheid en gedrevenheid, campagne, programmacoördinatie, leiderschapsinterventies en effectmetingen.

Wat is het resultaat?

Het project bij Meander heeft diverse positieve veranderingen teweeg gebracht binnen de organisatie:

  • Inzicht in de oorzaken van het verzuim
  • Inzicht in de risicogroepen en risicofactoren van verzuim
  • Een uitgedragen visie op duurzame inzetbaarheid
  • Een herkenbaar, duurzaam programma
  • Verhoogde bewustwording op alle thema’s als geluk, gezondheid en gedrevenheid
  • Verhoogd dialoog tussen collega’s op de behandelde thema’s
  • Verhoogd gevoel van waardering

 

Het mooie is dat de missie van het ziekenhuis is: Meander, partner in gezondheid. Als er één partner in gezondheid is, is dat Nolost.

Karin van der Goot | HR manager – Meander Medisch Centrum

Nieuwsgierig
geworden?

Wij vertellen graag meer over onze visie,
projecten en klantverhalen!