Inzetbaarheid & herstel: de 6 sleutels

Inzetbaarheid & herstel: de 6 sleutels
Hoe kraak je het slot op de deur naar inzetbaarheid & herstel? Stop met proces- en resultaatgericht leiderschap en laat de one-size-fits-all aanpak achterwege! Wat moet je dan alleen wél doen?!

Volg onderstaande sleutels en open de deur voor optimaal inzetbare medewerkers.