Opleiding People Business Partner

Mensgericht, met resultaten als gevolg

Wil jij als HR professional niet blijven hangen in de operationele waan van de dag? Wil jij niet langer achter de feiten aanlopen? Wil jij op een strategische manier meedenken in de organisatie en nog meer waarde toevoegen?

Samenwerking

De opleiding is in co-productie met Improfin Groep ontwikkeld. Het opleidingsprogramma wordt in samenwerking verzorgd, gefaciliteerd en begeleid. Door deze samenwerking kunnen wij een optimale en geïntegreerde combinatie van mens en bedrijfskunde bieden.

Improfin logo

Doelgroep

Je bent HR-adviseur of HR-manager en je merkt dat je wat worstelt met je rol. Gevangen in de operationele ‘waan van de dag’ ben je vooral bezig met een ‘hygiëne’ van ziekteverzuim, inzetbaarheid en beschikbaarheid van mensen.
Je hebt het gevoel dat je veelal achter de feiten aanloopt en meer reageert dan anticipeert op relevante omstandigheden. Dit programma is vooral bedoeld voor ‘people’ professionals die nu overwegend ‘personeel’ actief zijn. Je hebt de ambitie je breder te ontwikkelen tot een mens-bedrijfskundige gesprekspartner met impact. Het programma is compact van omvang omdat we ervan uitgaan dat je al tenminste over een relevante hbo-opleiding beschikt. Omdat het van belang is dat je verworven inzichten ook meteen kunt toepassen heb je op dit moment een actieve rol als HR-professional.

Programma

We helpen je met het zetten van je persoonlijke 'stip aan de horizon', we bepalen waar je nu staat en we stippelen samen met jou een route uit. Onderweg doe je waardevolle inzichten op en oefen je met praktijksituaties zodat je die inzichten ook met succes kunt vertalen naar de rol in je werkomgeving. De reis verspreiden we na een kick-off van een middag over een 8-tal cursusdagen. Een kick-out van een middag sluit het programma af. De volgorde van de opleiding kan afwijken.

Waarom de opleiding 'People Business Partner'?

Deze opleiding helpt je bij het zetten van de noodzakelijke stappen om de meerwaarde die je hebt voor de organisaties zichtbaar te vergroten. Deze investering wint zich terug in de volgende resultaten. Allereerst komt dit terug in de ‘business case(s)’ die gedurende de opleiding wordt vastgepakt. Daarnaast levert het voor jezelf maar ook voor je werkgever aantoonbare resultaten op:

Voor jezelf
 • Je wordt een geaccepteerde boodschapper
 • Je hebt duurzame impact op het tot stand komen en realiseren van koers en plannen
 • Je bent mens-bedrijfskundig en daardoor breder inzetbaar
 • Je loopbaanperspectief verandert en verbetert
Voor je werkgever
 • Een brede betrokken professional met overzicht en inzicht
 • Een betrokken adviseur met impact die op strategisch niveau meedenkt
 • Een expliciete bijdrage aan effectiviteit en efficiency van de organisatie
 • Een aantoonbaar en concreet rendement op de investering in het programma, afgestemd op de actuele behoeften en uitdagingen binnen de organisatie

Inhoud van de opleiding

 In de basis bestaat de opleiding uit de volgende modules. 

Stap 1 Wie ben je, wat weet je, wat kun je, wat wil je en hoe kun je dat bereiken?

In een inventariserend gesprek en naar aanleiding van je 360 graden scan, bespreken we je startpunt, zetten we samen ontwikkeldoelen en vertalen we die naar een persoonlijk plan. 

Jij weet welke stappen je moeten zetten, wij weten hoe we je daarin kunnen steunen en begeleiden.

Stap 2 Je ontwikkelreis in opzet

De reis die we samen met een aantal ‘reisgenoten’ gaan maken voert ons na een gezamenlijke kick-off langs een achttal trainingsdagen; vier op inhoud (weten en kunnen) en vier op persoonlijke vaardigheden (kunnen en zijn). We sluiten weer af met een kick-out. 

De modules die we in die trainingsdagen behandelen zijn de basis, maar het échte leren gebeurt in jouw praktijk: toepassen, aanpassen, feedback vragen en krijgen, ervaren. De modules hebben een interval van drie a vier weken, zodat er tussen de modules enerzijds de tijd is om modules voor te bereiden en anderzijds ook tijd kan worden besteed aan toepassen van verbeter- en veranderinitiatieven

Per module bereid je je daarom met een praktische voorbereidingsopdracht voor op de inhoud en het karakter van de bijeenkomst. Na afloop is er telkens een toepassingsopdracht die je uitdaagt de verworven inzichten te vertalen naar je eigen werksituatie en omgeving. Die tien opdrachten vormen samen de basis van het reisverslag dat je bij de kick-out presenteert aan de groep deelnemers. Zij helpen je bij de eventuele punten op de ‘i’

Gedurende de sessies maar ook tussen de modules krijg je ondersteuning van je begeleider, het gaat immers vooral om het kunnen toepassen van het geleerde in je werkomgeving. Afhankelijk van je eigen behoefte staat deze begeleider ook in contact met een interne sponsor uit die eigen werkomgeving zodat in co-productie je stappen meteen effectief zijn.

De begeleiding houdt niet op bij de Kick-out; we helpen je ook op gang met intervisie na afloop en zijn nooit verder dan een telefoontje van je vandaan.

Stap 3 Je ontwikkelreis inhoudelijk

De opleiding bestaat uit zeven opleidingsmodules verdeeld over acht opleidingsdagen, waarin we onderscheid hebben gemaakt tussen modules gefocust op versterken van persoonlijke vaardigheden en modules gefocust op vakinhoudelijke thema’s. Het échte leren gebeurt in de praktijk: hier ga je de kennis toepassen, aanpassen, feedback vragen, krijgen en ervaren. De modules hebben een interval van drie a vier weken, zodat er tussen de modules enerzijds de tijd is om modules voor te bereiden en anderzijds ook tijd kan worden besteed aan toepassen van verbeter- en veranderinitiatieven.

Module 2 (1 dag)

Business partner branding

In deze module gaan we in op jouw rol als people business partner in de organisatie, hoe ziet deze eruit, hoe pak je deze rol en zet je jezelf neer in de organisatie. We werken aan je adviesvaardigheden en leren je beïnvloeden en omgaan met weerstand en conflicterende belangen.

Module 2 (1 dag)
Module 3 (1 dag)

Strategie & People strategie

In deze module gaan we dieper in op de strategie en sturing van de organisatie. Hoe sorteer je voor op ontwikkelingen in de omgeving en benut je het huidige kapitaal in de organisatie. Hoe geef je sturing aan de organisatie, het management en de mensen en hoe signaleer en mitigeer je tijdig de risico’s die opdoemen.

Module 3 (1 dag)
Module 4 (3 dagen)

Organisatie-psychologie en sociologie

In deze module gaan we het uitgebreid hebben over de samenhang tussen mens en organisatie, gekeken vanuit de organisatiepsychologie en de organisatiesociologie. Het gaat hier over het begrijpen en beïnvloeden van gedrag en cultuur. Je leert hoe je de diverse belangen optimaal op elkaar afstemt en hoe je op een mensgerichte manier kan sturen naar resultaat. Onderwerp van deze module is ook hoe je vanuit je rol als ‘verander-agent’ opereert.

Module 4 (3 dagen)
Module 5 (0,5 dag)

Effectief leiderschap

In deze module gaan we in op de rol van people business partner als coach voor leidinggevenden. Hoe zorg jij ervoor dat leidinggevenden het beste uit zichzelf halen om een effectieve leider te zijn en hoe ben jij een goede coach.

Module 5 (0,5 dag)
Module 6 (0,5 dag)

People analytics

In deze module leren we je te begrijpen wat data betekent, zodat je weet aan welke knoppen je moet draaien. Hoe verkrijg en genereer je data, hoe analyseer je het en hoe deel je het vervolgens met de organisatie. Je leert hoe je feiten met gevoel kan combineren.

Module 6 (0,5 dag)
Module 7 (1 dag)

Bedrijfskundige thema’s

In deze module gaan we in op de verschillende bedrijfskundige thema’s die belangrijk zijn voor het goed uitvoeren van de people business partner rol. Je leert onder meer hoe personele keuzes het ‘huishoudboekje’ beïnvloeden en wat de impact van robotisering en automatisering is op de personele bezetting.

Module 7 (1 dag)
Afsluiting (0,5 dag)

Kick-out middag

Met deze sessie sluiten we de eerste fase van het programma af. Tijdens deze sessie presenteer je je persoonlijke reisverslag aan collega deelnemers en belangstellende sponsoren. We geven je tips om als groep met succes de intervisie in fase 2 handen en voeten te geven en we maken afspraken voor de eerste sessies die we vanuit het programma nog begeleiden.

Afsluiting (0,5 dag)

Certificering

Na volledige deelname aan het programma en kick-outpresentatie wordt er een instituutsdiploma verstrekt.

Locatie

Voor wat betreft de cursuslocatie kiezen we voor een centrale goed bereikbare locatie.
In overleg met de deelnemersgroep heeft het onze voorkeur dat telkens een van de deelnemers de cursusgroep ontvangt op de eigen thuisbasis om zo een kijkje in de andere keukens te geven. Uiteraard stemmen we de cursusdata daarop af.

De normale deelnemersprijs bedraagt € 5.000,–*. Schrijf je nu in voor de pilot en betaal € 4.000,–, dit is een korting van 20%

* Genoemd investeringsbedrag is exclusief btw. In het geval van een in company variant is onder voorwaarden een btw-vrije CRKBO-variant mogelijk. Uiteraard zijn er bij in company toepassing of meerdere deelnemers uit dezelfde organisatie efficiencyvoordelen die een aangepaste prijsstelling rechtvaardigen.

Inschrijven!

  Contactgegevens

  Bedrijfsgegevens

  Ik vind het leuk om de deelnemersgroep een keer te hosten en we hebben faciliteiten

  Heb je vragen over de opleiding? Mail dan naar renskedeboer@nolost.nl of neem contact op via ons contactformulier.

  Een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden?

  Wij vertellen je graag meer over dit product en de mogelijkheden, om het op maat voor jouw organisatie in te richten!

  Neem contact op

  Vul voor meer informatie hieronder je emailadres of telefoonnummer in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op om al je vragen te beantwoorden!

  Renske de Boer

  People Management consultant