Werkwijze

De architect in mensgerichte resultaten

Nolost is een onderzoeks- en adviesbureau dat jou helpt bij de bouw van een mensgerichte(re) organisatie. Wij kunnen onze rol het beste omschrijven door dit te vergelijken met de rol van een architect.

De rol van de architect

Wanneer jij een nieuw huis wilt bouwen, is de rol van de architect om samen met jou te kijken naar jouw wensen. Hij maakt een analyse van de huidige en gewenste situatie en zal een strategisch plan maken om jouw droomhuis te realiseren. Samen met het bouwteam (aannemer, schilder, bouwkundige, etc.) wordt jouw droomhuis gebouwd. De architect coördineert gedurende de bouw dit proces om ervoor te zorgen dat je hetgeen krijgt wat je voor ogen hebt. 

De rol van Nolost

Wanneer jij wilt bouwen aan een mensgerichte organisatie, is de rol van Nolost om samen met jou te kijken naar jouw wensen. Nolost maakt een analyse van de huidige situatie en de gewenste situatie. Op basis hiervan maken wij een strategisch plan om de mensgerichte organisatie te realiseren. Samen met jullie medewerkers en/of leveranciers (partners, externe partijen of Nolost) wordt er gebouwd aan jullie gewenste droomorganisatie. Nolost coördineert gedurende de bouw het proces om ervoor te zorgen dat jij krijgt wat je voor ogen hebt.

De bouw van een mensgerichte organisatie

Behoefte

Ieder project begint met het in kaart brengen van de behoefte. Wat is de vraag? En wat is de vraag áchter deze vraag? Hoe ziet de gewenste situatie er uit? En met welke wensen, eisen en kaders moeten we rekening houden?

Analyse

Allereerst moet je begrijpen hoe de mens werkt binnen de context van jouw organisatie. We werken met beschikbare data in de organisatie en vullen deze waar nodig aan. Wij helpen jou om de mens te begrijpen en geven de juiste inzichten om naar de gewenste situatie toe te werken.

Bekijk welke analyses jou kunnen helpen!

Advies

Op basis van de inzichten uit de analyse stellen wij een strategisch advies op. In dit advies vertalen wij de inzichten naar concrete vervolgstappen en wordt duidelijk welke risico’s in de organisatie aangepakt moeten worden en vanuit welke krachten er gebouwd kan worden.

Actieplan

Je kan als organisatie heel veel doen voor je medewerkers, maar de inzichten uit het advies heb je nodig om echt impact te maken bij de juiste groepen.

Op basis van de inzichten kiezen wij samen de juiste interventie, op het juiste moment bij de juiste doelgroep en vertalen dit naar een concreet actieplan.

Interventies

Onze rol is vervolgens jou te helpen de juiste interventies te implementeren, dit te begeleiden, bij te sturen en het effect te meten, kortom het programmamanagement. Wij helpen daarbij de juiste leveranciers te kiezen. Deze interventies kunnen georganiseerd worden vanuit jullie organisatie en netwerk, of vanuit Nolost.

Bekijk welke interventies wij voor jou hebben!

Wat vindt de klant?

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen?