Tarieven en Voorwaarden

Helder en transparant

Tarieven

Wij zijn helder en transparant in onze tarieven en kijken graag samen naar financieringsmogelijkheden. Uiteraard vragen oplossingen op maat ook tarieven op maat. Aangepaste tarieven voor langlopende contracten, interim opdrachten en detachering zijn beschikbaar op aanvraag, neem hiervoor gerust contact met ons op!

Standaard tarieven consultancy

Medewerkers

680 per dagdeel
  • Gericht op medewerkers
  • Operationele impact

Management & Directie

780 per dagdeel
  • Gericht op Leiding / MT / Directieniveau
  • Strategische impact

Kwaliteitsborging

625 per week
  • Projectmanagement
  • 4-ogen principe

Kwaliteitsborging

Onze dienstverlening onderscheidt zich door de hoge kwaliteit en deze kwaliteit willen wij goed borgen. Daarom werken we volgens het 4-ogenprincipe en hebben we hoge kwaliteit projectmanagement. Het 4-ogenprincipe houdt in dat er een extra expert wordt toegevoegd aan het project. Het 4-ogen principe wordt gehandhaafd om de effectiviteit van het project te optimaliseren. Er is sprake van risicobeheersing door waarborging van continuïteit (bijv. bij uitval of afwezigheid). Daarnaast wordt de kwaliteit gewaarborgd door de extra controle over de processen en door de verrijking met andere perspectieven, kennis en ervaring. 

Met het projectmanagement wordt gezorgd voor de maandplanning en – afstemming, administratieve acties, leveranciersbeheer, service & support  en nazorg. Alle bureaukosten vallen onder het projectmanagement en worden niet additioneel in rekening gebracht.

Tarieven analyses, interventies en overige tarieven

Een download met budgetindicaties voor onze verschillende diensten komt later beschikbaar, maar voor een offerte of een vraag die wij binnen een bepaald budget voor jullie kunnen betekenen, kun je uiteraard contact met ons opnemen.

Financieringsmogelijkheden

Wij denken graag mee over de financiering van een project, hierbij beschikken wij over de volgende mogelijkheden:

CRKBO-erkenning

In ons team zitten veel door het CRKBO erkende docenten. Daarmee mogen we opleidingswerkzaamheden tegen 0% btw factureren.

Subsidies

Vanuit onze planmatige en goed gedocumenteerde aanpak en uitvoer is het eenvoudiger om aan de administratieve verplichtingen rond subsidies te voldoen. Daarbij hebben we in onze organisatie de afgelopen jaren veel subsidie-expertise opgebouwd waardoor we klanten in dit traject ook (bijna) volledige kunnen ontzorgen. We kunnen jou goed begeleiden in de administratie rond de subsidieaanvraag en het indienen van de einddeclaratie na afronding van het project. Populaire subsidies van dit moment zijn:

  • ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid: een subsidie om duurzame inzetbaarheid binnen organisaties te stimuleren.
  • SLIM subsidie: een stimuleringsregeling in het kader van leren en ontwikkelen & aanmoedigen van het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding in het mkb en in het grootbedrijf in de sectoren landbouw, horeca en recreatie.
  • A&O Fonds (voor gemeenten): ondersteuning bij organisatieontwikkeling en professionalisering van medewerkers, met als doel gemeenten vitaal en wendbaar te maken.
  • KiPZ (voor ziekenhuizen): subsidie om benodigde investeringen in personeel te realiseren, met als doel personeel in staat te brengen in de toekomst adequaat zorgverlening te blijven leveren.

Nieuwsgierig welke subsidies je precies kunt inzetten voor jouw project? Neem direct contact met ons op voor een volledig subsidie overzicht voor jouw project.

Opleidingsbudgetten

Binnen de cao zijn vaak opleidingsbudgetten opgenomen. Aangezien onze interventies voor een groot gedeelte vallen onder opleiding kan er gebruik gemaakt worden van deze budgetten. 

Interventiebudgetten partners

Onder andere CZ en Aon hebben budgetten beschikbaar om hun klanten te helpen. Omdat onze dienstverlening aansluit bij de ambitie van deze partners om zoveel mogelijk medewerkers gelukkig, gezond en gedreven aan het werk te hebben en houden kunnen we vaak aanspraak maken op deze budgetten.

Nolost Maatschappelijk budget

Bij langlopende samenwerkingen voegen we 5% additionele dienstverlening toe aan het budget om te voorzien in een belangrijke behoefte rondom het bevorderen van het geluk en de gezondheid van medewerkers, neem contact met ons op voor meer informatie en voorwaarden.

Voorwaarden