Transavia

Gezond vliegen tot je pensioengerechtigde leeftijd bij Transavia

Doel

Inzicht krijgen in factoren die het verzuim beïnvloeden om hierop te kunnen interveniëren.

Activiteiten

Het analyseren en combineren van diverse datasets binnen de organisatie en het opstellen van een strategisch advies.

Resultaat

Inzicht in de oorzaken van verzuim en een concreet interventieprogramma om het verzuim te verlagen.

De vraag aan Nolost

De piloten binnen Transavia vliegen met (een groen) hart en ziel passagiers naar hun gewenste bestemming toe. De passie voor het vliegen staat bij hen voorop, maar het werken met o.a. onregelmatige werktijden kan het werk voor een piloot zwaar maken.

De vraag vanuit Transavia was dan ook om inzicht te krijgen in de verschillende oorzaken van verzuim en wat zij als werkgever kunnen doen om de duurzame inzetbaarheid van haar piloten te kunnen vergroten. Het verlangen naar dit inzicht kwam voort uit de wens om piloten tot hun pensioenleeftijd met passie en een goede gezondheid te kunnen laten doorvliegen.

Wat hebben wij gedaan?

Nolost heeft allereerst gekeken naar de processen binnen het verzuimteam van vliegdienst. Door Transavia te ondersteunen in het verzuimmanagement kon Nolost een heel concreet advies neerleggen op het gebied van visie, processen en efficiëntie binnen het verzuimmanagement.

Daarnaast is bestaande data binnen de organisatie geanalyseerd om het onderbuikgevoel en beeld binnen de organisatie t.o.v. de zwaarte van roosters te objectiveren. Er is een tool ontwikkeld om de zwaarte van de roosters te kunnen identificeren en daarbij ook de impact van het rooster op het verzuim weer te geven. Op basis van deze data-analyse en de bevindingen vanuit het ondersteunen van het verzuimmanagement heeft Nolost een Strategisch Advies uitgebracht. Dit Strategisch Advies bevatte suggesties en interventies om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers effectief te vergroten.

Wat is het resultaat?

De belangrijke factoren gerelateerd aan het verzuim zijn inzichtelijk geworden. Vervolgens heeft Nolost de vertaalslag gelegd van deze inzichten afkomstig uit zowel de data als de verzuimondersteuning naar concrete interventies. Met het opgestelde adviesrapport kon tot slot de duurzame inzetbaarheid van Transavia’s piloten met concrete handvatten worden verhoogd.

"De inspiratiedagen met Nolost waren de beste sessie ooit in mijn tijd bij Transavia."

Daan Noordeloos
Lead Organizational Development – Transavia

Activiteiten

Binnen dit project zijn de volgende diensten uitgevoerd

Strategisch Advies

Wil jij jullie mensgerichte visie naar een mensgericht beleid vertalen? Zoek je hulp op het gebied van organisatiegedrag of -cultuur? En ben jij op

HR Analytics Quickscan voor de zorg

Wil jij oorzaken van belangrijke personele uitdagingen (verzuim, verloop, betrokkenheid van mensen) achterhalen en de juiste aanpak bepalen? Wil jij data gebruiken om HR

Verzuimanalyse

Hebben diverse initiatieven om het verzuim te verlagen nog niet het gewenste effect gehad? Merk jij dat het net niet lukt om je interventies

Desk Research

Heb jij verschillende rapporten en adviezen op de plank liggen, maar geen tijd om deze documenten te integreren tot een concreet actieplan? Dan kan het
Vorige
Volgende

Meer informatie?

Neem contact op met Chris Flink

Of kom langs voor een Mimosa Monday!
 Mimosa Monday?

Neem contact op

Vul voor meer informatie hieronder je emailadres of telefoonnummer in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op om al je vragen te beantwoorden!

Chris Flink

Analytics Directeur