Stichting Prisma Almere

Versterken van de cultuur en verbinding op de Prisma scholen

Doel

Het creëren van een gedeelde en passende cultuur waarin verbinding, goede samenwerking, plezier en vertrouwen centraal staan. Met een goede cultuur onder medewerkers wordt een nog betere cultuur voor de leerlingen gecreëerd en verkleint het risico op bijvoorbeeld het personeelstekort.

Activiteiten

Kwalitatieve analyse (interviews, desk research en observaties), opgevolgd door begeleiding van het juiste teamdialoog. Vanuit dit heldere beeld vond teambuilding op maat en de uiteindelijk visualisatie van de gewenste cultuur plaats.

Resultaat

Een ervaren stijging van plezier en verbinding onder medewerkers, een eenduidige taal en cultuur die wordt herkend in alle organisatielagen en op alle scholen van Prisma en een trotse bestuurder.

De vraag aan Nolost

Schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van “hun school” en hebben daarbij allerlei uitdagingen. Daarom is het fijn als ze bovenschools met andere directeuren binnen dezelfde stichting kunnen sparren. Waar lopen hun mensen tegenaan?

De directeuren van Stichting Prisma in Almere hadden te maken met het welbekende personeelstekort en hun eigen drukte, maar merkte ook dat hun medewerkers niet altijd leken te functioneren als één geheel. Waar komt dat vandaan? En hoe willen we dat het er wél uitziet?

Vanuit dit gesprek kwam Prisma terecht bij Nolost: de vraag naar een eenduidige, positieve cultuur ontstond. Een cultuur waarin eigenaarschap, autonomie én tijd en aandacht voor elkaar centraal zou staan.

Inspirerende teamdag met workshop cultuurwaarden in watertoren Nolost
Visualisatie van organisatiecultuur - Nolost

Wat hebben wij gedaan?

Middels diverse interviews, breedschalig desk research en diverse observaties hebben wij eerst de huidige situatie geanalyseerd. Vanuit dit vertrekpunt aan kennis en inzichten, hebben Prisma en Nolost samengewerkt aan de gewenste teamcultuur van Prisma: middels een teamdag in de Watertoren is de cultuur verder uitgediept, waarbij de cultuurwaarden zijn gedefinieerd en tot slot gevisualiseerd in Prisma’s cultuur poster!

Wat is het resultaat?

Met trots mogen we vaststellen dat de volgende positieve resultaten zijn behaald:

  • Duidelijke cultuurwaarden in de hele organisatie
  • Dezelfde herkenbare taal binnen alle scholen van Prisma
  • Meer onderling begrip
  • Een positieve cultuur met aandacht voor elkaar
  • Een erg goede terugkoppeling van de inspectie na bezoek aan negen scholen

"De effecten zijn nu nog steeds merkbaar. Daar ben ik zó trots op! De inspectie bezoekt gewoon al mijn scholen en zegt: ‘Hoe kan het nou dat jullie op alle scholen, op alle levels, zelfs tot en met de ouders aan toe, dat ik daar dezelfde dingen hoor. Dus wat jij zegt Meindert, dat komt terug in je scholen! Jullie hebben dezelfde taal."

Meindert Eijgenstein
Bestuurder – Stichting Prisma Almere

Activiteiten

Binnen dit project zijn de volgende diensten uitgevoerd

Analyse Betrokken en effectief thuiswerken

Wil jij in één oogopslag weten hoe het thuiswerken nu écht gaat en wat je direct kunt doen om de aandachtsgebieden te verbeteren? Wil

Unieke Teamdag Watertoren

Kunnen jullie meer vertrouwen en verbinding gebruiken in het team? Is jouw team nog niet voldoende op elkaar ingespeeld? Bestaat jouw team met name

Mensgerichte cultuur

Hoe stel je de mens centraal in je organisatie? Hoe zorg je dat mensen gelukkig en productief zijn? Hoe zorg je voor duidelijke kernwaarden en

Interviews

De waarheid achter de verhalen. Breng de ideeën, perspectieven en behoeften van jouw medewerkers in kaart middels interviews met onze experts. Deze persoonlijke aanpak
Vorige
Volgende

Meer informatie?

Neem contact op met Chris Flink

Of kom langs voor een Mimosa Monday!
 Mimosa Monday?

Neem contact op

Vul voor meer informatie hieronder je emailadres of telefoonnummer in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op om al je vragen te beantwoorden!

Chris Flink

Analytics Directeur