Meander Medisch Centrum

Patiënten én medewerkers centraal bij het Meander Medisch Centrum

Doel

Het verlagen van het verzuim en vergroten van de bevlogen inzetbare groep binnen het ziekenhuis.

Activiteiten

Een verzuimanalyse om de oorzaken van het verzuim evenals risico risicogroepen en -factoren in kaart te brengen: vanuit dit verhelderde beeld vond de ontwikkeling van een meerjarig interventieprogramma ‘Iedereen VIP’ plaats.

Resultaat

Inzichten rondom verzuim, een uitgedragen visie en een herkenbaar, duurzaam programma. Dit alles bracht meer bewustwording omtrent zelfzorg, meer dialoog en verhoogd gevoel van waardering in de organisatie.

De vraag aan Nolost

Collectieve overbelasting en onderbezetting: het is de zorgsector niet onbekend. Meander Medisch Centrum streeft ernaar dat al haar medewerkers duurzaam inzetbaar zijn, maar ook Meander heeft te maken met deze strategische risico’s die steeds actueler worden. In 2015 lieten de verzuim- en inzetbaarheidscijfers zien dat het nodig was om actie te ondernemen.

Meander ziet zichzelf niet alleen als partner in gezondheid voor haar patiënten en zorgverleners, maar ook voor haar eigen medewerkers. Daarom pakte het ziekenhuis deze uitdaging aan met Nolost: Meander schakelde Nolost in met als doel een verhoging van de inzetbaarheid en een verlaging van het verzuimpercentage.

Wat hebben wij gedaan?

Nolost heeft data van het uitgevoerde medewerkersonderzoek gekoppeld aan de verzuimcijfers van Meander. Middels deze statistische analyses is inzicht gegeven in de risicogroepen en de oorzaken van verzuim voor verschillende groepen binnen de organisatie.

Op basis van de inzichten uit de analyses is een meerjarig, duurzaam interventieprogramma uitgerold op drie niveaus (organisatie, leidinggevenden en medewerkers), genaamd “Iedereen VIP”. Het doel is om de visie op bevlogen inzetbare medewerkers uit te dragen en de juiste preventieve interventies uit te voeren. Dit om het geluk, de gedrevenheid en de gezondheid van de medewerkers te vergroten en hiermee het verzuim te verlagen. Nolost heeft bijgedragen aan o.a. de programma-ontwikkeling, ontwikkeling van interventies over geluk, gezondheid en gedrevenheid, campagne, programmacoördinatie, leiderschapsinterventies en effectmetingen.

Wat is het resultaat?

Het project bij Meander heeft diverse positieve veranderingen teweeg gebracht binnen de organisatie:

  • Inzicht in de oorzaken van het verzuim
  • Inzicht in de risicogroepen en risicofactoren van verzuim
  • Een uitgedragen visie op duurzame inzetbaarheid
  • Een herkenbaar, duurzaam programma
  • Verhoogde bewustwording op alle thema’s als geluk, gezondheid en gedrevenheid
  • Verhoogd dialoog tussen collega’s op de behandelde thema’s
  • Verhoogd gevoel van waardering

“Het mooie is dat de missie van het ziekenhuis is: Meander, partner in gezondheid. Als er 1 partner in gezondheid is, is dat Nolost”

Karin van der Goot
HR manager – Meander Medisch Centrum

Activiteiten

Binnen dit project zijn de volgende diensten uitgevoerd

Opleiding Mensgericht leiderschap

Vind je het lastig om je medewerkers betrokken en bevlogen te houden? Ben je op zoek naar praktische handvatten om op een meer mensgerichte

Strategisch Advies

Wil jij jullie mensgerichte visie naar een mensgericht beleid vertalen? Zoek je hulp op het gebied van organisatiegedrag of -cultuur? En ben jij op

HR Analytics Quickscan voor de zorg

Wil jij oorzaken van belangrijke personele uitdagingen (verzuim, verloop, betrokkenheid van mensen) achterhalen en de juiste aanpak bepalen? Wil jij data gebruiken om HR

HR Business Case

Weet jij ook dat een mensgerichte aanpak binnen jouw organisatie cruciaal is? Wij helpen jou om een concrete businesscase te maken om jouw en

Inzetbaarheidsanalyse zorg

Wil jij oorzaken van belangrijke personele uitdagingen (verzuim, verloop, betrokkenheid van mensen) achterhalen en de juiste aanpak bepalen?

Verzuimanalyse

Hebben diverse initiatieven om het verzuim te verlagen nog niet het gewenste effect gehad? Merk jij dat het net niet lukt om je interventies
Vorige
Volgende

Meer informatie?

Neem contact op met Sandra van Overveld

Of kom langs voor een Mimosa Monday!
 Mimosa Monday?

Neem contact op

Vul voor meer informatie hieronder je emailadres of telefoonnummer in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op om al je vragen te beantwoorden!

Sandra van Overveld

People Management Lead