Suit Up

Aanpakken van werkstress bij Suit Up

Doel

Het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers door de bevlogenheid en oorzaken van stress in kaart te brengen en te verbeteren, stress beter bespreekbaar te maken en mensgericht leiderschap te vergroten.

Activiteiten

Het analyseren van bedrijfsspecifieke oorzaken en oplossingen van werkstress en bevlogenheid, met passende interventies voor medewerkers en het management team.

Resultaat

Inzicht in het werkstress en de ontwikkeling van passende vaardigheden onder medewerkers en het management team. Hierdoor is stress en de ontwikkelbehoefte beter bespreekbaar, herkenbaar en behandelbaar.

De vraag aan Nolost

Een hoge werkdruk vraagt al snel om aandacht, actie en oplossingen en heeft vaak een negatieve associatie. Maar een hoge bevlogenheid? Dat zien we graag! Hand in hand zorgen ze daarentegen voor een verhoogd risico op uitval. Een risico dat de snel groeiende organisatie SuitUp wilde verkleinen. De combinatie van hoge bevlogenheid en een hoog ervaren werkdruk maakte dat de directie inzicht wilde krijgen in de mening en behoeften van de medewerkers: zo wensten zij gericht pijnpunten te verbeteren en stress bespreekbaar te maken.

Wat hebben wij gedaan?

Als eerste stap is de bevlogenheidsmeter afgenomen onder alle medewerkers. Hiermee is inzicht verkregen in welke thema’s positief beoordeeld zijn en welke thema’s juist aandachtsgebieden vormen. Vanuit de belangrijkste gedeelde inzichten zijn diverse interventies aangedragen.

Een aantal van deze interventies is door Nolost uitgevoerd:

  1. Er is een werkstress sessie met alle medewerkers gehouden. Hierin zijn de belangrijkste oorzaken van de ervaren werkstress en oplossingen met bijbehorende acties samen met de medewerkers gedefinieerd.
  2. De employee journey is voor de leidinggevenden in kaart gebracht. Deze heeft hen inzicht gegeven in welke contactmomenten zij met hun medewerkers hebben gedurende het jaar. Ook leerden de leidinggevenden hoe zij deze momenten mensgericht en effectief in kunnen richten.
  3. Regelmatig hebben er coachingsgesprekken met het management team plaatsgevonden. Deze begeleidde de implementatie van de aanbevolen interventies middels het bespreken van dagelijkse casuïstiek. Concrete adviezen en handvatten op het gebied van mensgericht leiderschap werden hierbij aangereikt.

Wat is het resultaat?

De pijnpunten van de werkdruk zijn verduidelijkt en aangepakt. Zo hebben de medewerkers inzichten gekregen en nieuwe vaardigheden geleerd over het thema werkstress. Ook is er meer dialoog ontstaan met de leidinggevenden en binnen de teams over de thema’s werkdruk, werkstress, samenwerking en ontwikkeling. Om het open dialoog gaande te houden en hiermee ook de persoonlijke aandacht voor medewerkers en hun ontwikkeling duurzaam vast te houden, is tot slot een jaarcyclus opgesteld van vaste gespreksmomenten tussen medewerkers en hun leidinggevenden.

''Door de werkstress sessie die we met Nolost hebben gehad, is het laagdrempeliger geworden om te praten over stress en kan ik als leidinggevende gemakkelijker de signalen identificeren als iemand die stress ervaart. Dat maakt dat we op een prettigere manier kunnen samenwerken!''

Evert van Bergen
Commercieel Directeur – Suit Up

Activiteiten

Binnen dit project zijn de volgende diensten uitgevoerd

Gedragsactivatie

Zijn er waardevolle inzetbaarheidsinitiatieven, maar mis je nog echte gedragsverandering bij leidinggevenden en medewerkers? Zet dan de module ‘gedragsactivatie’ in en breng de organisatie

Coaching Mensgericht Leiderschap

Vind je het lastig om je medewerkers betrokken en bevlogen te houden? Ben je op zoek naar praktische handvaten om op een meer mensgerichte

Strategisch Advies

Wil jij jullie mensgerichte visie naar een mensgericht beleid vertalen? Zoek je hulp op het gebied van organisatiegedrag of -cultuur? En ben jij op

Gezond Leven

Voel jij je regelmatig moe of energieloos? Ervaar jij veel stress en spanning in het leven en kun je weinig tijd vinden om echt

MTO Medewerkersonderzoek

Zoek je inzicht in manieren om je verzuim te verlagen en het verloop te verminderen? Ben jij benieuwd op welke groepen jij je interventies
Vorige
Volgende

Meer informatie?

Neem contact op met Sandra van Overveld

Of kom langs voor een Mimosa Monday!
 Mimosa Monday?

Neem contact op

Vul voor meer informatie hieronder je emailadres of telefoonnummer in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op om al je vragen te beantwoorden!

Sandra van Overveld

People Management Lead