Inspiratiesessie

Deze sessie is al geweest!

De toekomst van werk – Eerste editie

Beveiligde sectie

Deze inhoud is alleen beschikbaar voor deelnemers aan de hand van het verstrekte wachtwoord. Vul dit wachtwoord in om de inhoud te bekijken.

15 april 2021

Deze sessie is wegens veel belangstelling vol. Wil jij erbij zijn tijdens de tweede editie op 3 juni? Klik dan hier. Graag tot dan!
Voorbereid op de toekomst van morgen en later

In korte tijd is er heel veel veranderd in de manier waarop we met elkaar werken. Hoe komt de toekomst van werk eruit te zien? En wat staat je te doen om de organisatiestructuur en -cultuur zo in te richten dat verbinding, samenwerking en productiviteit geoptimaliseerd worden? Je komt erachter tijdens deze (gratis) inspiratiesessie ‘Toekomst van Werk’!

Toekomst van Werk: cultuur & structuur

Om in de werkomgeving van de toekomst duurzaam, wendbaar, verbonden én effectief te werken, is het essentieel om zowel cultuur als structuur van werk op elkaar af te stemmen. Daarom hebben Nolost, expert in het analyseren en optimaliseren van organisatiegedrag, en iL Office, expert in het ontwerpen en realiseren van de werkomgeving die past bij de organisatie en haar toekomst, de krachten gebundeld!

Inspiratie, sparren én concrete adviezen

We verrassen, verrijken en inspireren je graag. Laat je meenemen door Nolost’ People Management Lead Sandra van Overveld en iL Office’ Founder Iwan de Leeuw die de essentieelste inzichten, voorbeelden en tips delen. Ook zal er in een interactieve sessie gelegenheid zijn om met vakgenoten in gesprek te gaan, ervaringen uit te wisselen en over de opgedane kennis te sparren: samen weet en kun je meer!

Deze sessie stonden deze vragen centraal:

  • Hoe komt de toekomst van werk eruit te zien?
  • Hoe maak je de organisatie effectief en duurzaam klaar voor de toekomst van morgen en later?
  • Hoe kun je de gewenste organisatiecultuur hierin effectief meenemen?
  • Hoe ziet de transitie eruit naar een toekomstbestendige werkomgeving?
  • Hoe kun je de organisatiecultuur en werkomgeving met elkaar effectief verweven in de praktijk?

Spreker Sandra van Overveld (Nolost)

Wil je weten hoe de toekomst van werk er voor jouw organisatie uitziet? Wil je weten hoe je voor optimale verbinding, samenwerking en productiviteit zorgt, nu we weten dat hybride werken voor vele organisaties en branches de toekomst van werk is? Schrijf je dan snel in voor deze bijzondere en populaire webinar!

Organisatiegedrag door Nolost

Vanuit Nolost zal People Management Lead Sandra van Overveld inspiratie delen op het gebied van de organisatiecultuur. Waar moet je rekening mee houden wanneer we weer anders gaan werken, kijkend naar gedrag van mensen? Hoe zorg je duurzaam voor verbonden, gemotiveerde en mentaal fitte medewerkers, die echt bijdragen aan het organisatiesucces? Sandra zal de belangrijkste inzichten en concrete handvatten aanreiken om toe te werken naar duurzaam hybride werken, en hoe je daarin als organisatie niet alleen praktisch kijkt naar het werken van morgen, maar ook de lange termijn ambitie van de organisatie direct meeneemt.  En wat is nu eigenlijk de samensmelting met structuur, namelijk de werkomgeving van de toekomst?

De werkomgeving door iL Office

Spreker Iwan de Leeuw (iL Office)

Iwan de Leeuw zal vervolgens als Founder en Managing Director van iL Office de verrijking verzorgen op het gebied van de werkomgeving van de toekomst. Hoe ziet die werkomgeving van de toekomst eruit? Wat zie je er? Wat hoor je en wat voel je? Waar zullen mensen zich thuis in voelen, goed kunnen samenwerken en samen successen behalen? Natuurlijk zal Iwan mooie voorbeelden geven van klanten die Nolost en iL Office momenteel al helpen bij hun transitie naar de toekomst van werk: een leerzame ‘deep dive’ in de uitdagingen en kansen van morgen en later.

Impressie voorgaande sessies