Inspiratiesessies

Boost je kennis, netwerk en energie!

Volgende sessie

Van bewustwording naar concrete handvatten voor een veerkrachtigere organisatie

In een moment van stress en tegenslag, bijvoorbeeld als er iets naars of verdrietigs gebeurt, kunnen mensen zich neerslachtig, in zichzelf gekeerd of treurig voelen. Dit is gebruikelijk menselijk gedrag, toch zijn er verschillende manieren om met stress en tegenslag om te gaan. In deze inspiratiesessie wordt de nadruk gelegd op veerkracht. Het is mogelijk om te denken in problemen, maar ook in oplossingen. Als mens kun je je bijvoorbeeld verzetten tegen een vervelende situatie, maar door de situatie te erkennen bereik je sneller wat je wilt.

Het belang van veerkracht

Bij veerkracht gaat het erom dat je kijkt waar de kansen liggen en aan de hand daarvan positieve en adaptieve strategieën ontwikkelt. Dit helpt om uitdagingen zo goed mogelijk aan te kunnen met zo min mogelijk stress.

Inspiratie, sparren én concrete adviezen

Laat je meenemen door Leon Emmen, een prachtig voorbeeld van veerkrachtig omgaan met tegenslagen en Chris Flink, analytics directeur van Nolost. Vanuit Leon’s heftige levenservaringen heeft hij moeten ondervinden wat het belang is van veerkracht en de invloed van het individu. Hij deelt zijn ervaringen en waardevolste inzichten graag met de medemens. Vervolgens koppelt Chris deze inzichten aan casussen waarbij Nolost heeft geholpen om organisaties- en diens mensen- veerkrachtiger te maken. Ten slotte zal er in de interactieve sessie gelegenheid zijn om met elkaar in gesprek te gaan, eigen ervaringen uit te wisselen en over de opgedane kennis te sparren.

Impressie voorgaande sessies