Starten met HR Analytics in 4 stappen

HR Analytics kent een eenvoudig stappenplan om van vraag tot inzicht te komen. Het proces begint met een vraag of verwachting over de organisatie. Deze vraag wordt geanalyseerd met behulp van verzamelde data. Met deze inzichten help je de organisatie verder op weg. Elke keer wanneer je het stappenplan hebt doorlopen kunnen er nieuwe vragen ontstaan die je opnieuw kan gaan onderzoeken.

Door met 1 vraag te starten en het stappenplan te doorlopen leer je ontzettend veel wat je in de volgende businessvraag weer mee kan nemen. Een ideaal HR Analytics team heeft dus een nieuwsgierige en onderzoekende mindset die HR Analytics als continu proces ziet. De vier stappen zullen we hieronder verder toelichten.

HR Analytics, Nolost Capital

1. Focus

Vanuit de missie en visie van de organisatie en de doelstellingen van de afdeling formuleer je businessvragen die beantwoord moeten worden. Start met een paar belangrijke gebieden die je beter wilt begrijpen. Door met een vraag te starten baken je het onderzoek af en voorkom je te verzanden in alle informatie en data die in de organisatie aanwezig is. Er kan gekeken worden naar de effectiviteit, efficiënte van HR processen en/of de impact van investeringen in het menselijk kapitaal op het rendement van de organisatie. Voorbeelden van businessvragen zijn:

‘Wat zijn oorzaken van verzuim binnen deze organisatie?’
‘Wat is de impact van betrokkenheid op het behoud van talent?’
‘Wat zijn oorzaken van het verloop binnen deze organisatie?’
‘Zijn medewerkers na het volgen van training x effectiever?’

2. Meten

Wanneer de businessvraag geformuleerd is wordt deze vertaald naar meetbare variabelen. Bestaande databronnen die iets zeggen over deze vraag worden in kaart gebracht. Ontbrekende data kan worden verzameld. De verschillende databronnen worden aan elkaar gekoppeld om de verbanden te kunnen analyseren.

3. Inzicht

De gemeten data wordt geanalyseerd met gebruik van statistische technieken. Binnen deze statistische technieken kan worden gekeken naar verbanden tussen belangrijke variabelen, verschillen en overeenkomsten tussen groepen of er kunnen voorspellende modellen worden ontwikkeld. Op basis van deze analyses wordt de businessvraag beantwoord. De resultaten geven je meer grip op de organisatie.

4. Actie

Op basis van de inzichten bepaal je interventies om op de gevonden oorzaken of uitkomsten te kunnen sturen. De inzichten worden vereenvoudigd, gevisualiseerd en gedeeld met het management en de medewerkers. Het effect van de interventies wordt gemeten op belangrijke variabelen of KPI’s.

Zodra je 1 keer de cyclus rond bent gegaan zijn er waarschijnlijk weer nieuwe vragen naar boven gekomen. Dat is goed nieuws! Formuleer dan een nieuwe businessvraag en ga de cyclus opnieuw rond. Deze continue manier van onderzoeken zorgt ervoor dat je de organisatie door en door gaat begrijpen en strategische beslissingen kan gaan maken op basis van data.

HR Analytics checklist

Nolost Capital heeft een HR Analytics checklist ontwikkeld waarbij je kan zien welke concrete acties je per stap kan maken om HR Analytics zo optimaal mogelijk in je organisatie uit te voeren. Download de HR Analytics checklist hier.

Wil je zelf ook starten met HR Analytics binnen jouw organisatie? Wil je weten hoe je het stappenplan binnen jouw organisatie kan toepassen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn expert in het doceren en toepassen van HR Analytics!

Deel deze post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Weten wat Nolost voor jou kan betekenen?

Stuur ons een berichtje of neem telefonisch contact op