Wat is organisatiegedrag?

Wij hebben het er wel steeds over dat we gedrag analyseren in en rondom organisaties en daar gegronde adviezen over geven. Maar wat is het, en hoe leggen we daar de vinger op? We leggen je uit waar organisatiegedrag zich mee bezig houdt en wat de we met deze wetenschap willen bereiken.

Het terrein van organisatiegedrag

Organisatiegedrag is de tak van wetenschap die systematisch de handelingen (gedrag) en houdingen (attitudes) van mensen binnen organisaties bestudeert. Gedragingen binnen een organisatie zijn bijvoorbeeld productiviteit, arbeidsverzuim en personeelsverloop. Arbeidstevredenheid is een voorbeeld van een houding die men kan hebben ten opzichte van de organisatie. Zodra er een formele structuur bestaat waarin twee of meer mensen met een geplande coördinatie en een gemeenschappelijk doel functioneren spreken we van een organisatie.

De organisatiewetenschap  combineert verschillende takken van wetenschap, namelijk

  • Psychologie: meten, verklaren en (soms) veranderen van individueel gedrag.
  • Sociologie: bestuderen van mensen in relatie tot hun medemensen.
  • Sociale psychologie: bestudeert hoe mensen elkaar beïnvloeden.
  • Antropologie: bestuderen van samenlevingen om meer te weten te komen over mensen en hun activiteiten.
  • Politicologie: bestuderen van gedrag van individuen en groepen binnen een politieke omgeving.

Illustratie organisatiegedragMissie van Organisatiegedrag

Het doel van het organisatiegedrag is drieledig. Ten eerste om gedrag achteraf te verklaren om te kunnen doorgronden. Ten tweede om bepaalde reacties op veranderingen te voorspellen. En ten derde om te sturen en gedrag te beïnvloeden. Het management heeft een grote rol in het inzichtelijk maken en daadwerkelijk implementeren wat nodig is. Zij kampen men een aantal uitdagingen en kansen in de huidige werksituatie.
Er wordt een hoge druk gelegd op managers om de productiviteit van de organisatie en de kwaliteit van producten en diensten te verbeteren. Dit met als uitgangspunt om te streven naar continue klanttevredenheid. Tevens dienen managers hun vaardigheden in de omgang met mensen te verbeteren, het gaat niet meer alleen om het uitvoeren van taken maar meer om empowerment, waarbij de leidinggevende als een coach fungeert en medewerkers zelf laat bepalen hoe ze de taken uitvoeren.
Als moderne organisatie moet je kunnen inspelen op de veranderingen en de kunst hiervan meester worden. Zowel manager als medewerker moeten leren omgaan met tijdelijkheid en gewend raken aan flexibiliteit, spontaniteit en onvoorspelbaarheid. De betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers neemt af. Door inzichten in organisatiegedrag kunnen manieren gevonden worden om het optimale uit mensen te halen, en daarmee uit de organisatie.

Deel deze post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Weten wat Nolost voor jou kan betekenen?

Stuur ons een berichtje of neem telefonisch contact op