We hebben een nieuwe website, ga naar nolostcapital.nl om deze te bekijken.

 

 

Trends op het gebied van managen en coachen

1. Veranderende coachingsvragen, bijvoorbeeld over zelfsturing, onder invloed van nieuwe vormen van werken en de komst van een nieuwe generatie op de arbeidsmarkt.
2. Nog meer aandacht voor de organisatie(context). Dat betekent niet de gecoachte helpen zich te vormen naar de eisen van de organisatie, maar wel meer aandacht voor het in beeld brengen van de gewenste eindsituatie.
3. Meer accent op het ontdekken van persoonlijke leerbehoeften dan op het vaststellen van algemene leerdoelen of het versterken van het leervermogen. Ontwikkeling wordt belangrijker dan verandering.
4. De noodzaak tot het steeds minder lineair, en steeds meer circulair en multidisciplinair oplossen van vraagstukken.
5. Vaker een gelijkwaardige relatie tussen coach en gecoachte, waarbij uitruil van gezichten en ervaringen centraal staan.
6. Voortschrijden van technieken.: ook bij coaching zal meer gebruikgemaakt worden van het internet en van bijvoorbeeld filmpjes.
7. Meer mensen hebben basiskennis van de psychologie, waardoor je als coach sneller de ‘onderkant van de ijsberg’’ bloot kunt leggen. Een goede leidinggevende zie je niet, want die staat achter zijn medewerkers.
8. Om dezelfde reden zal zelftherapie en zelfcoacing een grote vlucht gaan nemen (met alle blinde vlekken die daarbij horen).

© 2015 Nolost Capital - Disclaimer - Privacybeleid - Algemene Voorwaarden
Nolost Capital is een onderdeel van Quality of Life Development BV