We hebben een nieuwe website, ga naar nolostcapital.nl om deze te bekijken.

 

 

Organisatiegedrag

Het terrein van organisatiegedrag
● Organisatiegedrag (OG) is de tak van wetenschap die systematisch de handelingen en houdingen van mensen binnen organisaties bestudeert.
● OG bestudeert handelingen (gedrag) en attitudes:
gedrag: productiviteit, arbeidsverzuim en personeelsverloop;
attitudes: arbeidssatisfactie.
● Een organisatie is een formele structuur van twee of meer mensen met een geplande coördinatie en een gemeenschappelijk doel.
● Bijdragen van uiteenlopende takken van wetenschap:
1. Psychologie: meten, verklaren en (soms) veranderen van individueel gedrag.
2. Sociologie: bestuderen van mensen in relatie tot hun medemensen.
3. Sociale psychologie: bestudeert hoe mensen elkaar beïnvloeden.
4. Antropologie: bestudeert samenlevingen om meer te weten te komen over mensen en hun activiteiten
5. Politicologie: bestudeert gedrag van individuen en groepen binnen een politieke omgeving.

Doelen van organisatiegedrag
Doel van OG is te helpen het gedrag van mensen te verklaren, te voorspellen en te sturen.
Verklaren: achteraf verklaren om te proberen te doorgronden;
Voorspellen: proberen bepaalde reacties op veranderingen te voorspellen;
Sturen: technieken die gedrag beïnvloeden (ethisch probleem).

Uitdagingen en nieuwe kansen voor OG vanuit het management bezien
● Betere kwaliteit en productiviteit:
Steeds meer managers moeten de productiviteit van hun organisatie verbeteren, evenals de
kwaliteit van hun producten en diensten.
Total Quality Management (TQM): managementfilosofie die als uitgangspunt heeft
onafgebroken streven naar klanttevredenheid door continue verbetering van alle
organisatieprocessen.
1. Veel aandacht voor de klant (intern en extern);
2. Zorg voor continue verbetering;
3. Verbetering van de kwaliteit van alles wat de organisatie doet;
4. Nauwkeurige metingen (vb. benchmarks);
5. Empowerment van werknemers.
Business re-engineering: hoe zouden we te werk gaan als we alles van de grond af moesten opzetten?
● Vaardigheden in de omgang met mensen verbeteren.
● Leidinggeven aan een pluriform personeelsbestand:
Aanpassen aan mensen die ‘anders’ zijn (vrouwen, gehandicapten, homo’s, bejaarden).
De filosofie van ‘iedereen op dezelfde manier behandelen’ opgeven. Zó op verschillen ingaan dat werknemers voor het bedrijf behouden blijven en de productiviteit stijgt – zonder te discrimineren.
● Reageren op mondialisering:
Landsgrenzen zijn geen belemmering meer voor bedrijven. Managers moeten dus leren met mensen uit andere culturen om te gaan.
● Empowerment van werknemers:
Managers worden meer coach, adviseur. Empowerment van werknemers: mensen mogen meer zelf bepalen hoe ze hun werk aanpakken.
● Innovatie en veranderingen stimuleren:
Moderne, succesvolle organisaties moeten innovatie aanmoedigen en de kunst van veranderen meester worden, anders is de kans groot dat ze het niet zullen redden.
● Het begrip ‘tijdelijkheid’:
Manager en werknemer moeten leren omgaan met tijdelijkheid en gewend raken aan flexibiliteit, spontaniteit en onvoorspelbaarheid.
● Dalende loyaliteit bij werknemers:
Mensen zijn minder betrokken bij hun bedrijf. D.m.v. OG kunnen manager manieren bedenken om mensen meer te motiveren.
● Ethischer gedrag:
Er ontstaan ethische dillema’s: situaties waarin mensen zelf moeten bepalen wat het juiste gedrag is. Managers kunnen schriftelijke gedragscodes maken als richtlijn. De moderne manager moet een ethisch gezond klimaat scheppen: er moet duidelijkheid zijn over welk gedrag goed is of fout.

© 2015 Nolost Capital - Disclaimer - Privacybeleid - Algemene Voorwaarden
Nolost Capital is een onderdeel van Quality of Life Development BV