We hebben een nieuwe website, ga naar nolostcapital.nl om deze te bekijken.

 

 

Door middel van een ondersteunde cultuur organisatiegedrag stimuleren

De huidige studie onderzoekt in hoeverre werk/privécultuur gerelateerd is aan positief dan wel negatief organisatiegedrag van individuen en in hoeverre deze relatie gemedieert wordt door positieve dan wel negatieve werk/privé interferentie (werk/privébalans). Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen een positief en een negatief proces. Bij het positieve proces resulteert ‘Organisational Citizenship Behaviour’ (OCB) uit een ondersteunende cultuur, terwijl bij het negatieve proces ‘Counterproductive Work Behaviour’ (CWB) resulteert uit een belemmerende cultuur. Aandacht gaat uit naar in hoeverre deze relatie anders verloopt voor vrouwen dan wel mannen en of zij een andere perceptie hebben van de werk/privécultuur. De studie is uitgevoerd bij een zorginstelling, waarbinnen 140 werknemers hebben deelgenomen door een digitale vragenlijst in te vullen. Uit de resultaten blijkt dat werk/privécultuur inderdaad gerelateerd is aan organisatiegedrag van werknemers en hiermee wordt de cruciale rol van een ondersteunende cultuur onderstreept. Er blijkt geen sprake van man- vrouwverschillen. De resultaten laten geen medierend effect zien van werk/privé interferentie bij de relatie tussen werk/privécultuur en organisatiegedrag.

© 2015 Nolost Capital - Disclaimer - Privacybeleid - Algemene Voorwaarden
Nolost Capital is een onderdeel van Quality of Life Development BV