We hebben een nieuwe website, ga naar nolostcapital.nl om deze te bekijken.

 

 

Wat zijn Organisatie Meetinstrumenten?

Organisatie meetinstrumenten zijn hulpmiddelen om op een objectieve wijze de daadwerkelijke situatie binnen de organisatie in kaart te brengen. De keuze van de onderzoeksmethode is afhankelijk van de informatie die een organisatie wenst te verkrijgen. Er zijn twee mogelijkheden: kwantitatief of kwalitatief onderzoek.

Door middel van kwantitatief onderzoek kan een groot aantal respondenten worden ondervraagd, waardoor cijfermatig inzicht wordt verkregen en de mogelijkheid bestaat om procentuele verhoudingen weer te geven. Nolost Capital is gespecialiseerd in kwantitatief onderzoek.

Als meer diepgaande informatie nodig is op individueel niveau (bijvoorbeeld waarom iemand een bepaalde mening is toegedaan) is kwalitatief onderzoek aan te raden. Kwalitatief onderzoek geeft een beeld van de wensen, ervaringen, meningen of behoeften van een individu. 

Uw vraag nog niet beantwoord?

Indien u na het lezen van de FAQ nog overige vragen heeft, neemt u dan contact met ons op of maak een afspraak. Wij helpen u graag verder!

 

Voor deze organisaties hebben wij in 2015 een succesvolle aanvraag ingediend:

© 2015 Nolost Capital - Disclaimer - Privacybeleid - Algemene Voorwaarden
Nolost Capital is een onderdeel van Quality of Life Development BV