We hebben een nieuwe website, ga naar nolostcapital.nl om deze te bekijken.

 

 

Wat is het vernieuwde medewerkersonderzoek van Nolost Capital?

Het vernieuwde medewerkersonderzoek van Nolost Capital, namelijk het 3D Organisational Navigator, is een onderzoek dat organisaties veel meer informatie oplevert dan alleen de tevredenheid van de medewerkers. Er is immers meer nodig dan alleen tevreden medewerkers om een goed functionerende organisatie te hebben.

Met een doordachte en simplistische vragenlijst krijgen organisaties precies inzichtelijk wat er waar in de organisatie in welke mate aan de hand is. Organisaties krijgen naast informatie over de tevredenheid van de medewerkers, informatie over zaken als leiderschap, motivatie, loyaliteit, werksfeer, verzuim- en verlooprisico, efficiëntie, effectiviteit, etc. In totaal zullen minimaal 30 organisatiefactoren gemeten worden. Daarnaast worden er tussen elke organisatiefactor de correlaties berekend waardoor organisaties op chirurgische wijze kunnen zien welke factor invloed heeft op een andere factor.

De metingen van Nolost Capital worden van globaal niveau tot op afdelingsniveau uitgevoerd en deze worden voorzien van ruim benchmark materiaal. Organisaties kunnen centrale thema’s ontdekken die spelen, waar zij vervolgens beleid op kunnen baseren en ontwikkelen. Maar ook lokaal management kan gericht ingrijpen, daar waar dat nodig is. Als ieder organisatieonderdeel werkt aan haar eigen zwakste schakel, krijgen organisaties met relatief weinig energie en kosten een veel sterkere en krachtigere organisatie.

Het nieuwe medewerkersonderzoek van Nolost Capital is op zo’n manier ontwikkeld, dat het organisaties en medewerkers relatief weinig tijd, geld en energie kost. 

Uw vraag nog niet beantwoord?

Indien u na het lezen van de FAQ nog overige vragen heeft, neemt u dan contact met ons op of maak een afspraak. Wij helpen u graag verder!

 

© 2015 Nolost Capital - Disclaimer - Privacybeleid - Algemene Voorwaarden
Nolost Capital is een onderdeel van Quality of Life Development BV