We hebben een nieuwe website, ga naar nolostcapital.nl om deze te bekijken.

 

 

Subsidie Duurzame Inzetbaarheid

Bedrijven die het belang van het menselijk kapitaal inzien en willen investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun werknemer komen in aanmerking voor een subsidie tot € 10.000,- van het Europees Sociaal Fonds. Duurzaam inzetbare medewerkers leveren nu en in de toekomst meer rendement op omdat deze gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk zijn.

Wij nemen alle administratieve taken rond deze subsidie uit handen waardoor u niks extra's voor deze subsidie hoeft te doen. Wij zorgen voor een succesvol project en ontzorgen u volledig bij de afhandeling van de subsidie.

Onze dienstverlening sluit volledig aan bij deze doelstelling. Dit is ook gebleken uit de aanvragen van vorig jaar: Bij 100% van de aanvragen van onze klanten is het maximale subsidiebedrag van 10.000 euro toegekend!

Wilt u ook van deze unieke kans gebruik maken?

Neem contact met ons op of vul het formulier hiernaast in en laat ons contact opnemen met u! We zullen dan gezamenlijk de mogelijkheden bespreken en stellen dan voor u, geheel op maat, een project samen dat zich toespitst op duurzame inzetbaarheid, waardoor u maar liefst de helft van de totale kosten gesubsidieerd krijgt.

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen om van deze subsidie gebruik te maken?

Nolost Capital neemt u al het werk uit handen. Wij leveren u de benodigde gegevens kant-en-klaar aan en helpen u waar nodig, zodat u de aanvraag snel en gemakkelijk kunt indienen. Ook de benodigde rapportages, verslagen en financiële overzichten zullen wij voor u opstellen. Hiermee maken we het niet alleen erg eenvoudig voor u, maar zorgen we ook dat het proces soepel en spoedig verloopt.

Welke dienstverlening van jullie komt in aanmerking voor de subsidie?

Nolost Capital kan voor u de volgende dienstverlening verlenen waarop de subsidie geheel van toepassing is, namelijk: een medewerkersonderzoek en/of interventies op het gebied van ontwikkeling, mobiliteit, gezondheid, veiligheid en flexibiliteit van medewerkers. 

Overige thema's die onder de subsidie vallen en we voor u uit kunnen voeren zijn:
Agressie op de werkvloer
Loopbaanplanning
Arbeidsmobiliteit
Persoonlijke ontwikkeling
Arbeidsvoorwaarden op maat
Rol van HR
Balans tussen werk en privé
Sociaal innoveren
Gamification
Sporten en bewegen
Technologische ontwikkelingen
Strategische personeelsplanning
Generatiebewust personeelsbeleid
Talentontwikkeling
Gezonde voeding
Veilige werkplek
Goed werkgeverschap – goed werknemerschap
Verhogen van de arbeidsproductiviteit
Het Nieuwe Werken
Vitaliteit
Kostenbewust personeelsmanagement
Vormgeven aan flexibele arbeidsrelaties
Langer doorwerken
Werkdruk en werkstress
Leidinggeven bij duurzame inzetbaarheid
Werkplezier
Lerende organisatie

Wat zijn de (financiële) voorwaarden van het project?

 • Minimale projectgrootte: € 12.000,-
 • Maximaal subsidiabel bedrag: € 20.000,-
 • Subsidie: 50% van subsidabele kosten (maximale subsidie komt dus op €10.000,-)
 • Enkel de directe kosten van de adviseurs zijn subsidiabel
 • Kosten adviseur maximaal € 100 per uur.
 • Bijkomende kosten van de adviseur, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten, materiaalkosten, btw en verletkosten komen niet in aanmerking voor subsidie.
 • Btw en kosten gemaakt ten behoeve van scholing komen niet in aanmerking voor subsidie.

Wat zijn belangrijke data?

 • Registreren*: Vanaf heden
 • Aanvragen*: van 19 oktober t/m 13 november 2015
 • Uitvoeren: projectperiode maximaal 10 maanden
 • Declareren*: tot 4 weken na einde project

* via Subsidieportaal Agentschap SZW

Wat zijn de aanvraagcriteria?

Uw project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling Uw project richt zich op de thema’s uit de regeling
Uw project voldoet aan de richtlijnen voor subsidiabele kosten U heeft tenminste twee werknemers in dienst

Uw project duurt hoogstens 10 maanden (vanaf de dagtekening van de subsidieverlening), de adviseur(s) dienen ervaring te hebben op het terrein van duurzame inzetbaarheid.

Om de kans te vergroten dat aanvragen en projecten voldoen aan de voorwaarden uit de subsidieregeling verwijzen wij u naar de aanvraagcriteria. Hierin staat veel achtergrondinformatie en uitleg over de voorwaarden.

Waar vind ik meer informatie?

Nog vragen?

Vul het formulier hiernaast in en laat ons contact opnemen met u, stuur een email (info@nolostcapital.nl) of bel ons op 013 30 10 006!

Gratis adviesgesprek?

We kunnen u helpen met de aanvraag en meer vertellen over de projecten die we dit jaar vanuit de subsidie hebben uitgevoerd. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voor deze organisaties hebben wij in 2015 een succesvolle aanvraag ingediend:

© 2015 Nolost Capital - Disclaimer - Privacybeleid - Algemene Voorwaarden
Nolost Capital is een onderdeel van Quality of Life Development BV