We hebben een nieuwe website, ga naar nolostcapital.nl om deze te bekijken.

 

 

Rechtvaardigheid Model

Rechtvaardigheid in het werk houdt in dat de prestatie die de medewerkers leveren in balans moet zijn met een beloning. Deze beloning bestaat uit financiële compensatie, intrinsieke waardering en erkenning uit het werk. Medewerkers verwachten balans in het werk dat zij leveren (input) en de beloning (output) die daar tegenover staat.

Rechtvaardigheid bestaat uit drie thema’s:

  1. Financiële rechtvaardigheid: Het inkomen van de medewerkers weerspiegelt hun verantwoordelijkheden, kwalificaties, werkdruk, tijdsinvestering en kosten.
  2. Intrinsieke rechtvaardigheid: Het werk van de medewerkers is interessant en geeft hen een gevoel van vervulling en persoonlijke voldoening. 
  3. Erkenning rechtvaardigheid: Het werk dat de medewerkers doen wordt erkend door hun collega’s, klanten en gemeenschap. 

Zodra de balans tussen de input en output op één of meerdere van de drie thema’s verstoord raakt, levert dat stress voor een medewerker en zal hij/zij er alles aan proberen te doen om deze balans weer optimaal te maken. De stress kan zelfs zo erg worden dat medewerkers ziek worden of de organisatie verlaten.

Dit onderstreept het belang van rechtvaardigheid voor medewerkers. Om de rechtvaardigheid binnen het team zo hoog mogelijk te krijgen is dit document opgesteld en dient als uitleg en verbeteradvies voor de resultaten van de Acceptor®.

© 2015 Nolost Capital - Disclaimer - Privacybeleid - Algemene Voorwaarden
Nolost Capital is een onderdeel van Quality of Life Development BV