We hebben een nieuwe website, ga naar nolostcapital.nl om deze te bekijken.

 

 

Organisatie Motivatie Onderzoek

Nolost Capital gelooft in het effect van motivatie en weet hoe u dit kunt omzetten in bedrijfsresultaat!

Met het nieuwe Organisatie Motivatie Onderzoek voegt Nolost Capital een nieuwe dimensie toe aan het motivatieonderzoek onder medewerkers. In slechts 3 stappen bieden wij u de oplossing voorhet verbeteren van de intrinsieke motivatie van uw medewerkers en de kortste weg naar meer resultaat! De naam van dit onderzoek is 3D Organisational Navigator®. Nolost Capital stelt als enige in de markt een diagnose van intrinsieke motivatie van medewerkers. Dit doen wij door verbanden tussen de voorwaarden van motivatie en het gedrag van uw medewerkers te analyseren. De Navigator levert u een uitgebreide diagnose en een plan van aanpak hoe u meer resultaat kunt behalen. Nolost Capital gaat daarmee een enorme stap verder dan een Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO).

Klik hier voor de brochure

Klik hier voor meer achtergrondinformatie

 

Oplevering van uw Human Capital

Het is bewezen dat het gedrag van medewerkers het uiteindelijk resultaat bepaalt en dat het doorslaggevend is voor de sfeer, het arbeidsgeluk en de cultuur in uw organisatie.

Nolost Capital heeft zich gespecialiseerd in het meten en verbeteren van gedrag van Human Capital. Onze onderzoekers analyseren en verbeteren de fundamentele settingen van motieven binnen een organisatie met als effect dat medewerkers meer gemotiveerd worden, meer wenselijk gedrag vertonen, minder snel zullen vertrekken en een beter resultaat leveren.

Uw winst

Als u start met het onderzoek kan dit worden gezien als een nieuwe impuls voor de organisatie, ofwel een teken dat u als directie open staat voor uw medewerkers en dat u continuous improvement serieus neemt. Dit geeft uw medewerkers een positief gevoel aangezien u in feite investeert in hun welzijn. Nolost Capital zal dit tijdens de communicatie van het onderzoek via mail aan uw medewerkers duidelijk maken.

Er vindt dan een communicatie plaats die wederom aangeeft dat u als werkgever werkelijk oprecht wenst te “luisteren” en wilt onderzoeken naar wat er onder de medewerkers leeft. De waardering en het respect, die zij dan ervaren is uw eerste belangrijke winst.

Verder geldt:

 • Uw medewerkers zullen geïnspireerd worden doordat wij ons bij onze samenwerking zullen focussen op motivatie en arbeidsgeluk
 • U krijgt inzichtelijk wat er zich feitelijk afspeelt per groep c.q. afdeling in de organisatie
 • U krijgt inzicht in de vorm, mate, oorzaken en gevolgen van motivatie van uw personeel
 • U krijgt grip op het gedrag van medewerkers
 • U weet precies waarom, waar, wat en hoe ze op basis van de gegeven informatie kunnen veranderen om een beter resultaat te bereiken
 • U krijgt kennis en inzicht om te sturen (een dashboard), waarmee u in staat gesteld wordt om uw organisatie veel beter c.q. sneller aan te sturen. Dit dashboard bevat per groep 10 stuurmodellen
 • Medewerkers zullen meer gemotiveerd zijn en wenselijk gedrag vertonen
 • De sfeer, alsmede het onderlinge respect en waardering binnen het bedrijf zullen (nog verder) verbeteren
 • De productiviteit van de medewerkers en de resultaten van de organisatie nemen toe
 • Het arbeidsgeluk voor iedereen zal toenemen
 • De betrokkenheid en bedrijfsaantrekkelijkheid zullen toenemen, waardoor het verloop en ziekteverzuim afneemt en het aantrekken van nieuwe medewerkers eenvoudiger wordt.

© 2015 Nolost Capital - Disclaimer - Privacybeleid - Algemene Voorwaarden
Nolost Capital is een onderdeel van Quality of Life Development BV