We hebben een nieuwe website, ga naar nolostcapital.nl om deze te bekijken.

 

 

Organisatie Veiligheidgedrag Onderzoek

Wilt u het ziekteverzuim reduceren, de motivatie en bevlogenheidvan uw medewerkers vergroten, hun vitaliteit en betrokkenheid verhogen en/of het veiligheidsgedrag verbeteren?

U kunt dit bereiken door onderzoek te doen naar de fundamentele werkbehoeften van uw medewerkers zoals werkplezier, sociale steun van collega’s, een veilige werkomgeving, goede feedback, voldoende variatieetc. Deze behoeften hebben namelijk direct invloed op hun gedrag. De mate waarin uw organisatie aan deze behoeften voldoet en het effect hiervan op het wenselijk gedrag van uw medewerkers, kan kwantitatief gemeten worden. Deze meting wordt per afdeling of per groep uitgevoerd. Wat motiveert en/of frustreert mensen per afdeling om al dan niet te presteren of zich niet veilig te gedragen? Wie heeft wat nodig? Sociale behoeften verschillen per medewerker. De één wil status en de ander juist autonomie of hebben mensen op de werkvloer over het algemeen meer sociale behoeften. Het komt er op neer dat medewerkers verschillende behoeften hebben. Het mechanisme is eenvoudig. De organisatie dient aan deze behoeften te voldoen voordat überhaupt verwacht mag worden van de medewerker dat zij zich gemotiveerd voelen om zich wenselijk te gedragen. Dit geheel kan nu per afdeling/ shift gemeten worden met de ‘3D Organisational Safety Behaviour Scan®’.

Klik hier voor de brochure

Klik hier voor meer achtergrondinformatie

Voor deze organisaties hebben wij in 2015 een succesvolle aanvraag ingediend:

© 2015 Nolost Capital - Disclaimer - Privacybeleid - Algemene Voorwaarden
Nolost Capital is een onderdeel van Quality of Life Development BV