We hebben een nieuwe website, ga naar nolostcapital.nl om deze te bekijken.

 

 

Organisatie Gedrag

Organisatie Gedrag is een nieuw fenomeen en blijkt allesbepalend voor organisaties. 

Organisatie Gedrag is de tak van de wetenschap die systematisch de handelingen en houdingen van mensen binnen organisaties bestudeert. Organisatiegedrag bestudeert handelingen (gedrag) en attitudes: productiviteit, arbeidsverzuim, personeelsverloop en arbeidssatisfactie.

 

Organisatiegedrag bestudeert de invloed die individuen, groepen en structuren op menselijk gedrag in organisaties hebben.

Doel van Organisatie Gedrag is het gedrag van mensen verklaren, voorspellen en sturen.

Wetenschappelijke bewijs

Het is wetenschappelijk bewezen dat Organisatie Gedrag een directe relatie heeft met het bedrijfsresultaat. Dit betekent dat organisaties enorm kunnen profiteren als zij in staat zijn om op een betrouwbare en valide methode hun Organisatie Gedrag te meten, verklaren, voorspellen, sturen en verbeteren. 

Bedrijfsleven profiteert!

Het meten en optimaliseren van Organisatie Gedrag heeft dus een directe impact op het bedrijfsresultaat. Door middel van betrouwbare en valide meetinstrumenten zijn organisaties tegenwoordig in staat om op een efficiente wijze zeer veel betrouwbare informatie te verkrijgen. Door deze gemeten waarheid te 'fine-tunen', oftewel parameters in de organisaties te optimaliseren zodat medewerkers optimaal kunnen excelleren, zijn organisaties in staat om hun resultaten significant te verhogen.


Management by Science, Food for Thoughts and Time for Action!

© 2015 Nolost Capital - Disclaimer - Privacybeleid - Algemene Voorwaarden
Nolost Capital is een onderdeel van Quality of Life Development BV