We hebben een nieuwe website, ga naar nolostcapital.nl om deze te bekijken.

 

 

Safety Behaviour Scan

De Safety Behaviour Scan is een valide onderzoek naar veiligheidsgedrag in een organisatie. De scan is speciaal ontwikkeld voor productiebedrijven en toont de oorzaken van onveilig gedrag. Daarnaast geeft de scan inzage in het vertrouwen in de veiligheid op de werkvloer in het algemeen en specifiek in die van machines.  Tot slot geeft de scan ook een beeld van de aanwezige veiligheidskennis binnen de organisatie.

De scan is tot stand gekomen in samenwerking met veiligheidsdeskundigen van onze internationale partner Pilz. 

In de scan worden alle organisatiefactoren die bepalend zijn voor veiligheidsgedrag onderzocht. Per onderzoeksgroep worden verschillende score- en correlatieanalyses uitgevoerd. Organisatiefactoren die bepalend zijn voor de veiligheid zijn onder andere: verantwoordelijkheid, betrokkenheid, vitaliteit, autonomie, leiderschap etc. (in totaal zijn er 30 factoren die gemeten worden!).

Na de scan is direct duidelijk wat de oorzaken zijn van het (on)veilige gedrag in de organisatie en kan er met behulp van de ontwikkelde correlatiemodellen (ook wel stuurmodellen) direct op groepsniveau worden gestuurd.

De oorsprong van de Safety Behaviour Scan is de 3D Organisational Navigator, waarbij de nadruk ligt op beter wenselijk gedrag in de organisatie in het algemeen. Al naar gelang uw wens kan bij de analyse de nadruk worden gelegd op gedragsaspecten die specifiek voor uw specifiek van belang zijn (bv. bevlogenheid). 

Feiten over veiligheidsgedrag

De oorzaak van (on)veilig gedrag ligt vaak in de organisatie zelf en is afhankelijk van variabelen zoals leiderschap, autonomie, verantwoordelijkheid, organisatiesupport etc.

Het is in de wetenschap pas vanaf 2011 mogelijk om op een kwantitatieve wijze veiligheidsgedrag te onderzoeken en correlaties tussen de organisatiefactoren aan te geven.

Door die organisatiefactoren te verbeteren die ten grondslag liggen aan veiligheidsgedrag, kan de veiligheid binnen de organisatie significant worden verbeterd. Deze significante verbetering van wenselijk gedrag verlaagt de kosten en verhoogt de productiviteit.  

Grip op veiligheidsgedrag

Organisaties die veiligheidsgedrag op een wetenschappelijke wijze meten, blijken controle te hebben op het gedrag binnen hun organisatie. Deze controle blijkt in de praktijk zeer waardevol voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat middelgrote organisaties een betere markpositie hebben door besparing in hun kosten (gemiddeld meer dan 1 miljoen euro per jaar) en een verhoogde productiviteit. Daarnaast zorgt een verhoging van het veiligheidsgedrag voor een verhoging in de personeelsmotivatie. Een gemiddelde verhoging van 10% in veiligheidsgedrag blijkt na 3 jaar een significante verhoging van 25% in productiviteit (gemeten bij middelgrote bedrijven).

 

© 2015 Nolost Capital - Disclaimer - Privacybeleid - Algemene Voorwaarden
Nolost Capital is een onderdeel van Quality of Life Development BV