We hebben een nieuwe website, ga naar nolostcapital.nl om deze te bekijken.

 

 

Bedrijf

Nolost Capital is een dochterorganisatie van de Quality of Life Development Holding. Nolost Capital is gespecialiseerd in kwantitatief onderzoek voor mens en organisatie. Dat betekent dat Nolost Capital gebruik maakt van de meest moderne en kwalitatief hoogstaande meetinstrumenten op micro- en macro niveau.

Sinds de oprichting van Nolost Capital is het bedrijf uitgegroeid tot een belangrijke speler op het gebied van Organisatie Wetenschap, Arbeid- en Organisatie Psychologie dankzij een unieke werkwijze en professionele wetenschappelijke meetinstrumenten.

Nolost Capital bestaat uit een team van hoogopgeleide professionals en is in staat door samenwerking met verscheidene Universiteiten, producten en diensten aan te bieden van een zeer hoge kwaliteit. Daarnaast beschikt Nolost Capital over moderne technologie waardoor processen en kosten zeer efficiënt kunnen worden gerealiseerd.

Kwaliteit en plezier staan bij Nolost Capital hoog in het vaandel. Hierdoor voelt het goed om te werken voor en met Nolost Capital aangezien er hoogstaande prestaties geleverd kunnen worden onder goede omstandigheden en in een vertrouwde sfeer. 

Nolost Capital is ervan overtuigd dat ‘Human Capital’ de sleutel tot succes is in de huidige arbeidsmarkt en steeds belangrijker zal worden in de toekomst. Daarnaast is Nolost Capital er van overtuigd dat een significante verbetering in ‘Human Capital’ organisaties kan behoeden voor (enorme) kosten en daarnaast kan stimuleren in de prestatiegroei van mens en organisatie. 

Nolost Capital heeft als missie medewerkers te motiveren en gelukkiger te maken. Dit in de wetenschap dat de oplevering van  de mens toeneemt naarmate de  betrokkenheid groter wordt  en men meer bevlogen is.

Wij helpen ondernemers en bestuurders om significant meer winst te maken en het geluk van de medewerkers te verhogen. Dit doen wij met een team van bevlogen specialisten die met hun kennis vooraan staan op het gebied van de moderne organisatiewetenschap.

Wij maken gebruik van de op dit moment beschikbare gevalideerde instrumenten, waardoor de meest recente kennis uit de wetenschap voor het bedrijfsleven beschikbaar is.

Nolost Capital zorgt ook voor haar eigen Human Capital en stuurt haar eigen organisatie op bevlogenheid.

Human Capital is the Key to Succes!

Closing the gap between what Science knows and Business does can improve every organisation significantly!


 

We creëren grote meerwaarde voor organisaties door gebruik te maken van wetenschappelijke kennis, flexibele dienstverlening en sociale innovatie om met het organisatiepotentieel voor het best mogelijke resultaat te gaan. Hierdoor maken we een verschil in de levenskwaliteit van mensen, wordt geluk ervaren en optimaal rendement voor de organisatie behaald.

 

Feeling Good, Working Better

1. Kwaliteit
Binnen Nolost Capital werken hoogopgeleide professionals, die met hoogstaande instrumenten werken. De professoren, doctors, psychologen, trainers, loopbaanadviseurs en partners van Nolost Capital zijn dankzij hun verscheidenheid in expertise in staat om hoge kwaliteit te leveren. Daarnaast worden onze onderzoeken en begeleidingstrajecten ondersteund door professionele en hoogwaardige wetenschappelijk instrumenten, waardoor wij te allen tijde kwaliteit kunnen waarborgen in onze dienstverlening.  

2. Zuivere Value Stream, dus geen Waste
Nolost Capital streeft ernaar, sterker nog: is daardoor ontstaan, om organisaties van producten en diensten te voorzien van de hoogste kwaliteit. Maar nog belangrijker, Nolost Capital streeft ernaar om deze diensten en producten zo efficiënt mogelijk te processen (o.a. door middel van de nieuwste technologieën) waardoor kosten optimaal geminimaliseerd kunnen worden.

3. Hoge prijs-kwaliteit verhouding
Nolost Capital is in staat is om optimale kwaliteit te bieden onder een optimale Value Stream (zonder Waste). Hierdoor kan Nolost Capital haar klanten/opdrachtgevers een hoge prijs-kwaliteit verhouding garanderen.

4. Betrouwbaar
Nolost Capital heeft licenties van verscheidene betrouwbare en wetenschappelijke meetinstrumenten, die toegepast worden door opgeleide psychologen en loopbaanadviseurs. Eveneens hanteert Nolost Capital bij alle diensten de NIP codes voor psychologen, waardoor Nolost Capital garant staat voor betrouwbaarheid. Daarnaast worden onze onderzoeken en meetinstrumenten wetenschappelijk ondersteund.  De wetenschappelijke vragenlijsten zullen daarom een hoge betrouwbaarheid en validiteit garanderen.

5. Progressief en creatief
Nolost Capital is een snel groeiend modern bedrijf, omdat Nolost Capital vanuit een progressieve filosofie werkt. Door de samensmelting van diverse expertises is Nolost Capital continu bezig met de ontwikkeling van nieuwe concepten en producten. Op deze wijze kunnen wij altijd voldoen aan de behoefte van de huidige arbeidsmarkt.

6. Flexibel
Nolost Capital heeft vanuit een goede organisatie met strategische partners de mogelijkheid om snel te schakelen en op korte termijn actie te ondernemen. Tevens is Nolost Capital in staat om zowel voor als tijdens trajecten zich aan te passen, waardoor Nolost Capital maatwerk kan leveren. Met onze flexibiliteit creëren wij een klimaat waar optimaal rendement mogelijk is. 

7. Prettig en zorgeloos traject
Nolost Capital wordt gezien als een professionele en energieke partij om mee samen te werken. Onze klanten waarderen ons enthousiasme en onze nauwkeurigheid. Het projectteam begeleidt de opzet van elk onderzoek en de begeleiding en neemt vrijwel al het werk uit handen van de klant/opdrachtgever.

8. Dieper inzicht
Onze onderzoeken gaan aanzienlijk verder dan het onderzoeken van seq. tevredenheid, motivatie of betrokkenheid. Het brengt ook andere zaken aan het licht, zoals bijvoorbeeld leiderschap, verloop intentie, bevlogenheid en effectiviteit. In totaal worden er minimaal 30 organisatie condities gemeten. De klant/opdrachtgever ziet heel duidelijk wat er waar in de organisatie in welke mate aan de hand is en verbeterd kan worden.

9. Maatwerk
De begeleiding en het onderzoek worden voor elke organisatie volledig op maat gemaakt en hierna vlekkeloos uitgevoerd.

10. Het verbetert elke organisatie significant
De praktische resultaten van onze dienstverlening zetten aan tot actie. Zowel op individueel als organisatorisch gebied brengen wij elke organisatie in beweging.  

11. Begeleiding op waarheid
Nolost Capital helpt organisaties in het sturen op feitelijke waarheid i.p.v. op gevoel. Daarbij hebben de werkzaamheden van Nolost Capital geleid tot de volgende significante conclusies:

 • Bedrijven die sturen op betrouwbare metingen blijken sterkere organisaties te zijn
 • Bedrijven die sturen op arbeidsgeluk, blijken te profiteren van hogere werkuitkomsten
 • Voor middelgrote organisaties blijkt dat een stijging van 10% in motivatie resulteert in een toename  van 25% in productie binnen drie jaar, en dat deze bedrijven jaarlijks meer dan één miljoen euro besparen, als zij haar werknemers ‘gewoon’ gemotiveerd zouden houden.
 • Intrinsiek gemotiveerde medewerkers zijn significant waardevoller dan extrinsiek gemotiveerde medewerkers
 • Resources zijn en worden schaars, en personeel vervangen wordt steeds duurder

12. Goede interventiemogelijkheden
Indien de klant/opdrachtgever dat wenst, ondersteunt Nolost Capital bij het maken van actieplannen. Wij leveren hiervoor in alle gevallen praktische hulpmiddelen. Ook kunnen wij voor professionele begeleiding zorgen door middel van het inschakelen van ons zusterbedrijf Nolost Talent.

13. Persoonlijke aandacht
Door een onderzoek met een goed opgezet begeleidingstraject en een goed communicatietraject krijgen managers en medewerkers waardering. Dat geeft energie en is positief voor de organisatie.

14. Creëren van optimale win-win-win situatie
Alle onderzoeken en begeleidingen van Nolost Capital hebben als uiteindelijke doel om drie partijen een gevoel van winst te geven. De medewerkers zullen zich winnaar voelen, omdat de organisatie-condities aangepast zullen worden naar hun wensen en behoeften. Daarnaast, hebben zij het gevoel dat er naar hen wordt geluisterd waardoor zij zich gewaardeerd voelen. Het management zal zich ook winnaar voelen. Allereerst omdat er een verbetering van de prestaties van hun afdeling/organisatie zal ontstaan en de kosten gedrukt kunnen worden. Daarnaast maken zij zich geliefder onder hun medewerkers omdat zij laten zien te geloven in het belang van de medewerkers ( ‘Human Capital’). Tot slot, is het bedrijf ook een grote winnaar omdat het financieel en inhoudelijk een gezonder bedrijf zal worden. 

Alle organisaties die geloven en overtuigd zijn van het feit dat hun mensen HET kapitaal zijn van de organisatie. Kortom, de meetinstrumenten van Nolost Capital zijn geschikt voor alle organisaties (vanaf 10 medewerkers) waar ‘Human Capital’ als belangrijk wordt ervaren. Daarnaast streeft Nolost Capital ernaar om enkel met opdrachtgevers te werken die progressief business willen en/of streven te bedrijven. 

Klik hier voor meer informatie over onze klanten

Diensten en Instrumenten

Organisatie meetinstrumenten zijn hulpmiddelen om op een objectieve wijze de daadwerkelijke situatie binnen de organisatie in kaart te brengen. De keuze van de onderzoeksmethode is afhankelijk van de informatie die een organisatie wenst te verkrijgen. Er zijn twee mogelijkheden: kwantitatief of kwalitatief onderzoek.

Door middel van kwantitatief onderzoek kan een groot aantal respondenten worden ondervraagd, waardoor cijfermatig inzicht wordt verkregen en de mogelijkheid bestaat om procentuele verhoudingen weer te geven. Nolost Capital is gespecialiseerd in kwantitatief onderzoek.

Als meer diepgaande informatie nodig is op individueel niveau (bijvoorbeeld waarom iemand een bepaalde mening is toegedaan) is kwalitatief onderzoek aan te raden. Kwalitatief onderzoek geeft een beeld van de wensen, ervaringen, meningen of behoeften van een individu. 

Kwantitatief onderzoek biedt cijfermatig inzicht en geeft veelal antwoorden op vragen die in termen van hoeveelheid kunnen worden uitgedrukt. Ook de beoordeling van bepaalde producten of organisaties wordt meestal kwantitatief onderzocht door bijvoorbeeld een tevredenheidsonderzoek. Om statistisch betrouwbare en representatieve uitspraken te doen worden groepen mensen tegelijk ondervraagd.

Bij kwantitatief onderzoek wordt altijd gebruikgemaakt van een (gestructureerde) enquête. In de enquête is de onderzoeksvraag of het probleem van de opdrachtgever geoperationaliseerd in vragen aan de doelgroep.

De resultaten van kwantitatief onderzoek worden doorgaans weergegeven in tabellen, grafieken en percentages. Ten behoeve van het kwantitatief onderzoek kan gebruikgemaakt van diverse methoden. Nolost Capital is gespecialiseerd in het online onderzoek (onderzoek via internet). 

Meetinstrumenten zijn essentiële hulpmiddelen om verscheidene condities ‘objectief’ in kaart te brengen voor mens en organisatie.

Allereerst,  blijkt dat ‘weten’ goud waard is. Sturen op basis van ingeschatte waarden blijkt meestal niet de daadwerkelijke werkelijkheid te omvatten. Waar er dus een voorspelling wordt gedaan op basis van subjectieve aannames is de kans of gevoeligheid voor een foutieve inschatting groot. Aan de andere kant blijkt dat voorspelling van de werkelijkheid op basis van gemeten objectieve waarden een betrouwbare en juiste inschatting geeft. Sterker nog, waar condities gemeten worden op basis van gevalideerde, betrouwbare wetenschappelijke meetinstrumenten kan voor meer dan 95% zekerheid aangetoond worden hoe de situatie werkelijk in elkaar zit. 

Ten tweede, kan het management niet worden verweten dat het stuurt op subjectiviteit. Door de objectieve meetinstrumenten van Nolost Capital is het management in staat om te sturen op daadwerkelijke feiten.

Ten derde, bieden meetinstrumenten inzichten waar op voor hand niemand rekening mee heeft gehouden. Enerzijds is het mogelijk dat er een conditie over het hoofd is gezien, anderzijds kunnen scores/waarden soms niet corresponderen met de te verwachten uitslagen. Dit betekent dat meetinstrumenten eindelijk de mogelijkheid bieden om hypotheses over bepaalde condities te bevestigen of te verwerpen.  

Ten vierde, zijn meetinstrumenten belangrijk om medewerkers te overtuigen dat zij belangrijk worden gevonden omdat hun mening wel degelijk telt. Medewerkers kunnen namelijk anoniem eerlijk aangeven hoe zij over bepaalde zaken denken. 

Online onderzoek combineert de mogelijkheden van telefonisch en schriftelijk onderzoek.

Het voornaamste voordeel van een online onderzoek is dat het relatief goedkoop is. Een ander voordeel van online onderzoek is onder andere de snelheid waarmee de gegevens worden verwerkt en inzichtelijk worden gemaakt. Bovendien kan de respondent zelf bepalen wanneer hij/zij aan het onderzoek deelneemt. Daarnaast heeft de organisatie ook een duidelijk inzicht in non-respons. Online onderzoek wordt door de respondenten veelal als gemakkelijk en gebruikersvriendelijk ervaren. Een ander voordeel is dat online vragenlijsten mogelijkheden bieden tot routering en het tonen van beeldmateriaal. Tenslotte is een groot voordeel dat het gehele proces relatief kort en krachtig is, waardoor er vrijwel direct inzicht in resultaten mogelijk is. 

De mogelijkheden van online onderzoek zijn ongekend. Nolost Capital voert continu online onderzoeken uit en heeft daardoor een ruime ervaring met de toepassing hiervan bij verschillende onderzoeken op het gebied van medewerkersonderzoeken. 

Organisation Tuning
Kennisboost speciaal voor Bestuurders

HR Tuning
Kennisboost speciaal voor HR Professionals 

Het vernieuwde medewerkersonderzoek van Nolost Capital, namelijk het 3D Organisational Navigator, is een onderzoek dat organisaties veel meer informatie oplevert dan alleen de tevredenheid van de medewerkers. Er is immers meer nodig dan alleen tevreden medewerkers om een goed functionerende organisatie te hebben.

Met een doordachte en simplistische vragenlijst krijgen organisaties precies inzichtelijk wat er waar in de organisatie in welke mate aan de hand is. Organisaties krijgen naast informatie over de tevredenheid van de medewerkers, informatie over zaken als leiderschap, motivatie, loyaliteit, werksfeer, verzuim- en verlooprisico, efficiëntie, effectiviteit, etc. In totaal zullen minimaal 30 organisatiefactoren gemeten worden. Daarnaast worden er tussen elke organisatiefactor de correlaties berekend waardoor organisaties op chirurgische wijze kunnen zien welke factor invloed heeft op een andere factor.

De metingen van Nolost Capital worden van globaal niveau tot op afdelingsniveau uitgevoerd en deze worden voorzien van ruim benchmark materiaal. Organisaties kunnen centrale thema’s ontdekken die spelen, waar zij vervolgens beleid op kunnen baseren en ontwikkelen. Maar ook lokaal management kan gericht ingrijpen, daar waar dat nodig is. Als ieder organisatieonderdeel werkt aan haar eigen zwakste schakel, krijgen organisaties met relatief weinig energie en kosten een veel sterkere en krachtigere organisatie.

Het nieuwe medewerkersonderzoek van Nolost Capital is op zo’n manier ontwikkeld, dat het organisaties en medewerkers relatief weinig tijd, geld en energie kost. 

Traditioneel medewerkersonderzoek toont vaak alleen de tevredenheid, betrokkenheid of motivatie van medewerkers. Het vernieuwde medewerkersonderzoek van Nolost Capital gaat aanzienlijk verder. Het geeft organisaties ook inzicht in zaken als leiderschap, motivatie, loyaliteit, werksfeer, verzuim- en verlooprisico, efficiëntie, effectiviteit, etc. In totaal zullen minimaal 30 organisatiefactoren gemeten worden. Daarnaast worden er tussen elke organisatiefactor de correlaties berekend, waardoor organisaties op chirurgische wijze kunnen zien welke factor invloed heeft op een andere factor.

Organisaties krijgen dus informatie over de gezondheid van hun totale organisatie én van elk organisatieonderdeel of afdeling. 

Allereerst, omdat medewerkers in volledige anonimiteit willen antwoorden op onderzoeksvragen. Ze willen de garantie hebben dat hun antwoorden nooit individueel herleidbaar zijn. Ook niet door de ICT afdeling of door handschrift herkenning. Dit is ook in het belang van de organisatie, omdat de organisatie alleen dan eerlijke antwoorden en dus eerlijke resultaten krijgt, waarmee het dus de onderzoekskwaliteit waarborgt. Een professionele externe organisatie als Nolost Capital waarborgt dit.

Ten tweede, omdat organisaties graag aan hun medewerkers willen tonen dat hun mening op prijs wordt gesteld en dat organisaties daadwerkelijk serieus met de resultaten aan de slag willen gaan. Hier alleen al gaat een motiverende werking van uit. Een goed communicatietraject is bij een onderzoek ontzettend belangrijk. Een externe partij als Nolost Capital heeft hier veel ervaring mee.

In de derde plaats omdat het van belang is om medewerkersonderzoek in de toekomst te kunnen herhalen. Hierdoor kunnen organisaties kijken of verbeteracties resultaat hebben. Het is dan handig om te werken met een instrument dat langer houdbaar is en dat consistent in de tijd kan worden uitgevoerd.

In de vierde plaats omdat organisaties dan bijzonder veel werk over henzelf afroepen. Hoe gaan organisaties bijvoorbeeld om met anonimiteit en responsadministratie? Hoe zetten organisaties bijvoorbeeld de resultaten om naar een rapportage waar elk organisatieonderdeel of afdeling mee aan de slag kan gaan? Organisaties willen dat deze rapportages grafisch en goed leesbaar zijn en zij willen niet dagenlang hoeven te ploeteren in een onderzoekspakket of Excel. Uitbesteden bij een organisatie die dit goed op orde heeft, is dan aanzienlijk efficienter.

In de vijfde plaats omdat een externe partij als Nolost Capital u kan helpen met het bepalen van het belang van verschillende vragen door middel van ervaring en statistische analyse op de uitkomsten. Indien organisaties het zelf doen of indien organisaties hun onderzoek laten uitvoeren door een niet professionele partij, kan het lastig zijn om de juiste vragen te selecteren en de lading precies te dekken. Het risico bestaat dat er enorme vragenlijsten ontstaan, met als gevolg minder respons en een lagere kwaliteit van de respons.

In de zesde plaats omdat een externe partij organisaties kan helpen bij het interpreteren van de resultaten. Organisaties kunnen dan gebruik maken van de ervaring bij vergelijkbare organisaties en bij vergelijkbare problematiek. Het is heel handig en heel bruikbaar om een objectief contactpersoon te hebben die met de organisatie meekijkt naar de resultaten. Daarnaast, beschikt Nolost Capital over een benchmark, waardoor elk resultaat in perspectief kan worden bezien ten opzichte van andere organisaties en branches.

Tenslotte weten organisaties precies waar zij aan toe zijn. Zij kunnen een duidelijke planning en prijs afspreken. Organisaties krijgen een zorgeloos traject waarin zij bediend en ontzorgd worden in plaats van een traject waarin zij zelf het wiel helemaal uit moeten vinden. Daarnaast beschikt Nolost Capital over de kennis van alle valkuilen en succesfactoren en zij zullen deze kennis met de klant delen.

Onderzoek naar medewerkers is zeer belangrijk en mag onder geen beding mislukken. Voor de medewerkers wordt een dergelijk onderzoek als belangrijk ervaren en zij verwachten dat het 100% zorgvuldig en professioneel wordt uitgevoerd. Het is daarom van essentieel belang om geen fouten te maken en altijd voor de hoogst mogelijke kwaliteit te kiezen. Nolost Capital zou daarin een uitstekende partner zijn om mee samen te werken. Het is een professioneel bureau dat te allen tijde een betrouwbaar en professioneel onderzoek van hoge kwaliteit zal uitvoeren. 

Een onderzoek van Nolost Capital is altijd maatwerk. Het eerste uitgangspunt is uiteraard wat de organisatie met het onderzoek wil bereiken. Verder wordt er gekeken naar de wensen ten aanzien van planning, groepsindeling, communicatie naar de medewerkers en de rapportage.

Elke organisatie krijgt de beschikking over een projectleider en een consultant die ervoor zorgen dat het onderzoek professioneel en vlekkeloos verloopt. Ook wordt de vragenlijst voor elke organisatie op maat gemaakt. Afhankelijk van wat de organisatie precies boven tafel wil krijgen, kunnen bepaalde vragen worden aanbevolen en/of afgeraden.

De 3D Organisational Navigator® van Nolost Capital meet minimaal 30 organisatiecondities, en het onderliggende construct van het meetinstrument is het Motivational Model (Rickli & Van den Berg, 2009). Dit wetenschappelijke organisatie model laat zien dat motivatie het verband tussen organisatiefactoren (zoals: arbeidsvoorwaarden en autonomie) en werkuitkomsten (zoals: betrokkenheid, prestaties en verloop intentie) verklaart. Daarnaast laat het meest recente onderzoek naar werkmotivatie zien, dat er een wezenlijk verschil zit tussen intrinsieke- en extrinsieke motivatie. Al deze organisatie kennis zal Nolost Capital met haar meest moderne instrument aan bedrijven overleggen. Naast het wetenschappelijke model, zal Nolost Capital elke organisatie ook voorzien van een uniek model gespecificeerd voor de desbetreffende organisatie. 

Elke organisatie kan zonder problemen overstappen naar Nolost Capital. Onderzoeken uit het verleden van de organisatie kunnen in samenwerking verwerkt worden en er kunnen eventueel onderdelen meegenomen worden in het onderzoek van Nolost Capital. Daarnaast zijn onderzoeken van Nolost Capital altijd wetenschappelijk gefundeerd, waardoor ze een hoge betrouwbaarheid en validiteit dragen. Dit betekent dat als een organisatie overstapt naar Nolost Capital, dat zij in ieder geval een goede nulmeting zal hebben van de huidige stand van zaken in de organisatie.

Daarnaast, zijn er geen switchkosten. Vaak denken organisaties dat overstappen naar Nolost Capital een hoge investering vergt t.o.v. voorgaande onderzoeken. Echter, los van het feit dat organisaties eventueel onderzoeken kunnen hebben gehad waarin mogelijk fouten zaten, zijn er geen kosten verbonden aan het overstappen naar Nolost Capital. Daarnaast, merken organisaties al snel dat zij samenwerken met een professionele en kundige leverancier. 

De doorlooptijd van het onderzoek wordt in samenspraak met elke organisatie vastgesteld. Nolost Capital kan hierbij altijd snel en flexibel schakelen. Een gemiddelde doorlooptijd van een medewerkersonderzoek is 10 tot 12 weken. Binnen een paar weken zet Nolost Capital een professioneel communicatietraject voor de organisatie op en stelt het samen de inhoud van de vragenlijst vast. Vervolgens start het onderzoek en zijn de medewerkers enkele weken in de gelegenheid om te responderen. Tenslotte is een paar weken nodig voordat de resultaten binnen de organisatie zijn gerapporteerd, gepresenteerd en verspreid.

Juist voor, tijdens of na een reorganisatie is het belangrijk om te weten hoe medewerkers in de organisatie staan.

De ervaring leert dat een medewerkersonderzoek een perfect ondersteunend instrument is voor, tijdens en na een veranderingstraject of reorganisatie. Juist door constant vinger aan de pols te houden bij uw medewerkers, krijgen organisaties belangrijke stuurinformatie in handen die zij kunnen gebruiken tijdens het traject. Bovendien voelen de medewerkers zich gehoord. Nolost Capital moedigt daarom juist aan om te meten in veranderende tijden. 

Dat is zeker het geval. Naast verbeterpunten levert het onderzoek natuurlijk ook zogeheten ‘trotspunten’ op. Datgene wat de medewerkers waarderen in de organisatie, kunnen organisaties benutten voor hun arbeidsmarktcommunicatie. Organisaties kunnen aangeven dat deze zaken bij hun organisatie positief opvallen, zonder dat dit bij eventuele toekomstige medewerkers valse verwachtingen schept.

Verder wordt in het onderzoek loyaliteit en verlooprisico gemeten. Het verlooprisico wordt berekend op basis van de belangrijkste voorspellers van verloop. Bij de organisatieonderdelen en functies waar een hoog verlooprisico is, is het natuurlijk zinvol om het verloop nog zoveel mogelijk tegen te gaan. Toch kan het ook zinvol zijn om alvast uit te kijken naar nieuwe medewerkers.

Anonimiteit is één van de belangrijkste succesfactoren voor medewerkersonderzoeken. Als de anonimiteit in het geding is, of wanneer medewerkers zich niet anoniem voelen, vullen ze de vragenlijst sociaal wenselijk in. Bovendien is de kans op non-respons dan relatief hoog.

Als organisaties het gevoel voor anonimiteit optimaal wilen waarborgen, adviseert Nolost Capital het volgende:
- Schakel een professioneel extern bureau in, zoals Nolost Capital
- Communiceer intern duidelijk dat het onderzoek volledig anoniem is
- Instrueer managers dat zij anonimiteit benadrukken tijdens een werkoverleg
- Gebruik zo min mogelijk codes op de vragenlijst
- Stel enkel demografische vragen over leeftijd, lengte dienstverband, geslacht, et cetera, als er  een minimale groep van 10 medewerkers per demografisch onderwerp gemaakt kan worden.

Nolost Capital houdt vanzelfsprekend bijzonder goed rekening met het waarborgen van anonimiteit naar uw medewerkers.

Voor een hoge respons zijn er vijf cruciale succesfactoren:

 • Een professionele aanpak en een enthousiasmerend traject
 • Een goed communicatietraject
 • Een aansprekende en geoptimaliseerde vragenlijst
 • Draagvlak bij alle belanghebbenden
 • Een goede opvolging van de resultaten

Goede communicatie is vooral vóór en tijdens het onderzoekstraject van cruciaal belang om een hoge respons te halen. De medewerkers die deelnemen aan het onderzoek moeten weten waarom het onderzoek wordt uitgevoerd en waarom het goed voor hen is om deel te nemen. Het is belangrijk om ze te enthousiasmeren en verwachtingen te managen. Nolost Capital helpt organisaties graag bij het bepalen van de communicatieconcepten.

Door het onderzoek te professionaliseren zal men zich realiseren dat het serieus is. Dat geldt uiteraard ook voor de vragenlijst zelf. Deze moet naast professioneel, ook aansprekend van uiterlijk zijn. Ook de lengte moet geoptimaliseerd zijn.

Draagvlak is ook van belang om zogeheten ambassadeurschap te creëren onder de medewerkers van een organisatie. Zonder draagvlak is het risico op weinig respons groot.

Als het onderzoek wordt herhaald, is het van cruciaal belang wat er met de onderzoeksresultaten van een voorgaande meting is gebeurd. Als organisaties niets met die resultaten hebben gedaan is het lastiger daarna een hoge respons te halen. Organisaties dienen in dat geval met een hele andere aanpak en een ander instrument te komen.

Om de hoogstaande kwaliteit te waarborgen van de meetinstrumenten van Nolost Capital zijn organisaties met 10 of meer medewerkers geschikt voor onze medewerkersonderzoeken. Om het gevoel voor anonimiteit optimaal te waarborgen, raden wij organisaties aan niet minder dan 10 personen per groep te benaderen. Het gevaar bestaat anders dat de vragenlijst sociaal wenselijk wordt ingevuld of dat de medewerkers de vragenlijst helemaal niet invullen.

De meetinstrumenten van Nolost Capital zijn uiterst betrouwbaar en valide. Nolost Capital werkt samen met verschillende Universiteiten in Nederland, waardoor professoren en doctors op verscheidene wetenschappelijke gebieden, op kritische wijze meekijken met de ontwikkeling van de instrumenten. Tevens  waarborgt Nolost Capital in samenwerking met diverse Universiteiten de kwaliteit door informatie te verzamelen uit recente onderzoeken. Hierdoor zijn de gegevens altijd representatief en voldoet het aan alle eisen van de huidige tijd. Tevens vervult het de behoefte van de arbeidsmarkt omdat de onderzoeksmodellen gebaseerd zijn op de huidige problematiek van organisaties.   

Uiteraard coördineert Nolost Capital ook nazorg. Dit doet Nolost Capital op een volledig vrijblijvende manier. Een goed onderzoek doen van de organisatie vanuit het perspectief van de medewerkers is de primaire taak van Nolost Capital.

Het is een vrije keuze of organisaties na de verkregen inzichten verder gaan met de dochterorganisatie van Nolost Capital, namelijk Nolost Talent, om concreet en gericht te werken aan het verbeteren van de organisatie.

Nolost Capital komt graag bij u langs om u meer informatie te geven en eventueel concrete voorbeelden te tonen. U zult zien dat u samen met Nolost Capital een beter inzicht in de sterke en zwakke schakels van uw organisatie krijgt. Gewapend met deze informatie bent u in staat om uw organisatie te verbeteren, zonder dat u dit veel tijd, geld, of energie kost.

Afspraak maken

Nolost Capital onderstreept een regelmatige periodiciteit. De meeste organisaties voeren hun medewerkersonderzoek eenmaal per jaar uit, sommige ook eenmaal per twee jaar. De medewerkers ervaren het jaarlijks terugkerende medewerkersonderzoek als een extra uitlaatklep, organisaties kunnen volgen in hoeverre verbeteracties effect hebben gehad en zij houden continu vinger aan de pols.

Steeds vaker ziet Nolost Capital dat medewerkersonderzoek ook wordt ingezet als vorm van stuur- en voortgangsinformatie.

Medewerkers voelen zich gewaardeerd doordat het bedrijf met het medewerkersonderzoek van Nolost Capital bewijst dat zij gelooft in het personeel. Medewerkers voelen zich gehoord omdat zij nu de kans hebben om op anonieme wijze hun wensen en behoeften over te dragen.

Bestuurders krijgen heel duidelijk in kaart wat er waar in de organisatie aan de hand is.

Bestuurders krijgen duidelijk in kaart wat de vorm, mate, oorzaken en gevolgen zijn van de motivatie van het personeel.

De organisatie weet precies wat er speelt onder de medewerkers.

De bestuurders weten precies wat ze moeten veranderen om een ander resultaat te bereiken.

Organisatiefactoren die niet in orde zijn, worden door de organisatie verbeterd waardoor medewerkers zich beter voelen in hun baan en organisatie, en dus met meer plezier naar het werk gaan.

Vakgebied Personeel Management

Veel organisaties merken de invloed van organisatiegedrag op de effectiviteit van de organisatie, maar waar ligt de oorzaak? En wat kan ik als manager doen om ervoor te zorgen dat dit een positief effect wordt of blijft? Het Organisatie Gedrag Onderzoek van Nolost Capital is een anoniem medewerkersonderzoek, waarin de invloed van individuen, groepen en structuren op het gedrag van medewerkers geanalyseerd wordt.
Door de uitkomsten van dit onderzoek naast andere bedrijfsresultaten te leggen wordt de invloed van het organisatiegedrag op de effectiviteit van de organisatie zichtbaar.

De kennis van de volgende onderzoeksresultaten kunnen voor elke organisatie veel betekenen:

 • Bedrijven die sturen op betrouwbare metingen blijken sterkere organisaties te zijn
 • Bedrijven die sturen op arbeidsgeluk, blijken te profiteren van hogere werkuitkomsten
 • Voor middelgrote organisaties blijkt dat een stijging van 10% in motivatie in drie jaar resulteert in een toename  van 25% in productie en dat deze bedrijven jaarlijks meer dan één miljoen euro besparen als zij hun werknemers ‘gewoon’ gemotiveerd houden.
 • Intrinsiek gemotiveerde medewerkers zijn significant waardevoller dan extrinsiek gemotiveerde medewerkers
 • Resources zijn en worden schaars, en personeel vervangen wordt steeds duurder

Uw vraag nog niet beantwoord?

Indien u na het lezen van de FAQ nog overige vragen heeft, neemt u dan contact met ons op of maak een afspraak. Wij helpen u graag verder!

 

Voor deze organisaties hebben wij in 2015 een succesvolle aanvraag ingediend:

© 2015 Nolost Capital - Disclaimer - Privacybeleid - Algemene Voorwaarden
Nolost Capital is een onderdeel van Quality of Life Development BV